O delegație a conducerii executive a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a efectuat luni, 20 iulie, o vizită de lucru la Stațiunea Biologică ”Petre Jitariu” Potoci- Neamț în vederea relocării și reparării pontonului și batiscafului, precum și stabilirii măsurilor pregătitoare pentru relansarea la apă a ambarcațiunii „Răzvan”, pentru care s-au finalizat recent lucrările de reparații. Delegația a fost formată din prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC, prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI – Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic, prof. univ. dr. Lucia CIFOR – Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU – Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoștințe și conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii și Extensiunile UAIC.

Stațiunea Biologică ”Petre Jitariu” Potoci- Neamț este situată pe malul de S-E al lacului de acumulare Izvorul Muntelui, Bicaz și a luat ființă ca răspuns la problemele de mediu generate de amenajarea complexului hidroenergetic, construirea barajului și a uzinei hidroelectrice de la Stejaru. În cadrul stațiunii de la Potoci funcționează Laboratorul de evaluare a calității apei prin bioindicatori-ACVAPUR, care desfășoară activități de evaluare a gradului de poluare a apei lacurilor montane sub influența biotehnologiilor de acvacultură a salmonidelor, prin utilizarea unor metode biologice bazate pe bioindicatori: fitoplancron, zooplancton, zoobentos, ihtiofauna în vederea valorificării potențialului socio-economic al lacului Bicaz dar și pentru asigurarea sustenabilității capitalului natural reprezentat de lacul de acumulare Bicaz.