header_consortiuUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește întâlnirea Consorțiului „Universitaria” în perioada 24-27 noiembrie, reuniune a cinci prestigioase universități din România. La întâlnire vor participa reprezentanți ai conducerilor de la Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice și UAIC, precum și prof.univ.dr. Mircea Dumitru, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

La Iași, discuțiile se vor purta pe grupuri de lucru pe anumite teme: activitate didactică, cercetare științifică și studii doctorale, finanțarea învățământului superior și atragerea de fonduri structurale, relații internaționale, activități studențești și parteneriate cu mediul economic, strategie și dezvoltare instituțională.  Sâmbătă, 26 noiembrie, vor fi organizate o  întâlnire a rectorilor și o sesiune de concluzii, în plen.

Întâlnirile Consorțiului au ca scop conlucrarea universităților partenere pentru ridicarea nivelului cercetării științifice și a activității didactice, în vederea recunoașterii naționale și internaționale a prestigiului acestora și a clasificării lor în categoria universităților de referință în Europa, inițierea îmbunătățirii cadrului legislativ al desfășurării învățământului superior și a cercetării științifice universitare, precum și definirea unitară a programelor de studii universitare și a standardelor minime pentru acestea, ca și a titlurilor și calificărilor dobândite în urma absolvirii lor. În primăvara anului 2016, s-au împlinit 20 de ani de la semnarea protocolului de colaborare între cele mai importante cinci universități din țară, ce aveau să se reunească în Consorțiul Universitaria.