Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”, ediția a XXIII-a: « VisÂges du Moyen Âge. Essence, influences, confluences »

Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

29-30 martie 2018

CONFERINȚE:

 • Răzvan THEODORESCU (Academia Română): « Racines médiévales d’une modernité sud-est européenne »
 • Jean-Paul DEREMBLE (Université de Lille 3, Franța): « Le présent du Moyen Âge »
 • Vasile POPOVICI (Universitatea de Vest, Timișoara): « Aveuglement et transparence : Emma Bovary et Anna Karenina »

SESIUNI DE COMUNICĂRI:

 • « Fin’amor, prouesses chevaleresques, philtres magiques : l’imaginaire médiéval au service des passions »
 • « Mystères et lumières des cathédrales, âme secrète des jardins… »
 • « Image, imaginaire, imaginal… compensations variées»
 • « Réflexions philosophiques, principes éducatifs et linguistiques au Moyen Âge »
 • « Influences et confluences littéraires : l’imaginaire médiéval au fil des siècles »

MASĂ ROTUNDĂ:

 • « La francophonie aujourd’hui, enseignement et recherche »

 

ORGANIZATORI:

 • Universitatea „Alexandru loan Cuza” din lași, Facultatea de Litere, Catedra de Limba și literatura franceză / Lectoratul Francez / Centrul de reușită universitară (CRU UAIC) / Centrul de Studii Canadiene (CSC)
 • Institutul Francez din Iași
 • Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF)
 • Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPF)
 • Inspectoratul Școlar Județean Iași

PARTENERI:

 • Agenția universitară a Francofoniei (AUF) – Biroul Europa centrală și orientală (BECO)
 • Asociația Membrilor Ordinului Palmelor Academice (AMOPA)
 • Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
 • Editura Junimea, Iași
 • Primăria Municipiului Iași

SPONSORI:

 • Auchan Iași
 • Carrefour România
 • SCC Services România

Afișul colocviului

Programul detaliat

Pagina de Facebook a evenimentului:  https://www.facebook.com/events/211167442797853

 

 

Colloque international « Journées de la Francophonie », 23e édition : « VisÂges du Moyen Âge. Essence, influences, confluences »

(29-30 mars 2018)

 

CONFÉRENCES :

 • Răzvan THEODORESCU (Académie Roumaine) : « Racines médiévales d’une modernité sud-est européenne »
 • Jean-Paul DEREMBLE (Université de Lille 3, France) : « Le présent du Moyen Âge »
 • Vasile POPOVICI (Universitatea de Vest, Timișoara) : « Aveuglement et transparence : Emma Bovary et Anna Karenina »

 

SESSIONS DE COMMUNICATIONS :

 • « Fin’amor, prouesses chevaleresques, philtres magiques : l’imaginaire médiéval au service des passions »
 • « Mystères et lumières des cathédrales, âme secrète des jardins… »
 • « Image, imaginaire, imaginal… compensations variées»
 • « Réflexions philosophiques, principes éducatifs et linguistiques au Moyen Âge »
 • « Influences et confluences littéraires : l’imaginaire médiéval au fil des siècles »

 

TABLE RONDE :

 • « La francophonie aujourd’hui, enseignement et recherche »

 

ORGANISATEURS :

 • Université Alexandru loan Cuza de lași, Faculté des Lettres, Département de Français / Lectorat Français / Centre de réussite universitaire (CRU UAIC) / Centre d’Études Canadiennes (CSC)
 • Institut Français de Iași
 • Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
 • Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF)
 • Inspectorat Scolaire du Département de Iași

 

PARTENERAIRES :

 • Agence universitaire de la Francophonie (AUF) – Bureau Europe centrale et orientale (BECO)
 • Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA)
 • Association des Étudiants Francophones de Iași (ASFI)
 • Éditions Junimea de Iași
 • Mairie de Iași

 

SPONSEURS :

 • Auchan Iași
 • Carrefour Roumanie
 • SCC Services Roumanie

 

Affiche du colloque

Programme détaillé

Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/211167442797853