Școala de Vară EuRComp – European Regional Competitiveness and Human Resource Development

Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ion Cuza” din Iași organizează, în perioada 27 mai – 14 iunie 2019, Școala de Vară EuRCompEuropean Regional Competitiveness and Human Resource Development (proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+, Modul Jean Monnet, Decizia EACEA nr. 2014-1586/001-001).

Modulul se adresează studenților masteranzi care sunt înscriși la alte specializări decât Studii europene (de exemplu: istorie, medicină, studii umaniste, inginerie, arte, drept, științe economice etc) care doresc să își dezvolte cunoștințele și aptitudinile pentru o mai bună orientare în obținerea unui loc de muncă sau a unei poziții în cadrul companiilor și organizațiilor europene.

Modulul este interdisciplinar și abordează următoarele teme: ,,Competitivitatea regională și managementul resurselor umane și al relațiilor de muncă în UE” și ,,Cadrul legal al relațiilor de muncă și al competitivității regionale în UE”.

Modulul are disponibile 30 de locuri, selecția se face pe principiul ,,primul venit, primul servit”.

Data limită de înscriere este 20 mai 2019.

Documentele necesare pentru  a aplica la Școla de Vară EuRComp sunt următoarele: cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), toate în copie simplă, adeverință de student, cerere de înscriere. Aceste documente vor fi trimise scanate si arhivate electronic la adresa de e-mail summerschooleurcomp@gmail.com

Mai multe informații se găsesc la adresa: http://eurcomp.feaa.uaic.ro/

 

Summer School – EuRComp

European Regional Competitiveness and Human Resource Development

27th of May – 14th of June 2019

From 27th of May – 14th of June 2019 at the Faculty of Economics and Business Administration, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania is organized the Summer School EuRComp – European Regional Competitiveness and Human Resource Development (Erasmus+, Jean Monnet Module, project co-financed by European Commission, EACEA Decision no. 2014-1586/001-001).

The module is addressed to the master students (1st or 2nd year of study, 30 places) with other specializations than European studies (e.g. history, medicine, humanistic studies, engineering, arts, science, law, economics etc.) which want to develop their knowledge, skills, attitudes and behaviors in order to become more oriented and focused on gaining the best jobs and positions in European companies and organizations.

The course is interdisciplinary and is organized in two parts:

  • The regional competitiveness and the management of human resources and labor relations in the EU ;
  • The legal framework of labor relations and of regional competitiveness in the EU.

The selection process is based on the principle “first come, first serve”.

Registration Period: 13th of May – 20th of May 2019

Documents for registration :

– Identity card – scanned copy;

– Birth certificate – scanned copy

– Marriage certificate (if applicable) – scanned copy;

– Certificate attesting the quality of masters’ student – scanned copy;

– Application form.

How To Register: – electronically archived documents must be sent to the email address summerschooleurcomp@gmail.com

More useful information can be found at http://eurcomp.feaa.uaic.ro/