POSDRUPe data de 28 noiembrie 2013, în Sala R502 din corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza” (clădirea ROMTELECOM), va avea loc Conferinţa oficială de închidere a proiectului de burse doctorale „Pregătirea doctoranzilor pentru evoluţie şi inserare profesională prin facilitarea accesului la burse de studiu şi prin oferirea de formări complementare recomandate de modelele de bună practică din spaţiul european”.
Proiectul DOC-Paideia s-a desfășurat cu finanțare din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU, axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.
Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeşte în oameni!” La final de proiect se poate concluziona că această finanţare din fonduri sociale europene a contribuit la menţinerea cercetării ştiinţifice din şcolile doctorale de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” la standarde de calitate comparabile cu cele din spaţiul european. Valoarea proiectului a fost de 18 809 725 lei și a acoperit bursele lunare ale doctoranzilor, precum și stagiile lor în universități partenere din Comunitatea Europeană.
Echipa de implementare consideră că obiectivul general al proiectului a fost atins. Doctoranzii care au susținut public, în termen, tezele de doctorat au fost confirmați la nivelul Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Se speră că evoluția lor profesională va confirma că în acești trei ani de stagiu doctoral ei au dobândit competenţe generice şi transversale care vor fi recunoscute de angajatori și vor purta amprenta cercetării științifice de la universitatea ieșeană.
Din grupul ţintă al proiectului au făcut parte 180 de doctoranzi care şi-au desfăşurat activitatea în 11 din cele 14 Şcoli Doctorale de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.
Până în prezent au susţinut teza de doctorat 166 de doctoranzi, 6 dintre aceștia având teze în co-tutelă și susținând teza în fața unor comisii internaționale mixte. Cu sprijinul financiar al proiectului, 71 de doctoranzi au beneficiat de stagii internaționle care au totalizat 370 de luni de bursă. Mulții dintre beneficiarii proiectului au fost sprijiniți financiar pentru a participa la conferințe internaționale din țară și străinătate.
Doctoranzii au publicat peste 800 de lucrări științifice, acoperind o paletă largă de procupări. Dintre acestea, peste 100 sunt vizibile în ISI Thomson și peste 300 sunt indexate în bancile de date internaționale, contribuind astfel la creșterea calității cercetării științifice românești.
Rezultatele implementării proiectului sunt cuantificate de modulele complementare de formare oferite de experţii străini şi români, de rapoartele de cercetare şi articolele ştiinţifice elaborate de doctoranzi. Adevărata provocare pentru doctoranzi, conducătorii de doctorat, conducerile şcolilor doctorale şi conducerea universităţii a fost prevederea contractuală prin care OIPOSDRU a cerut ca marea majoritate a doctoranzilor să finalizeze şi să susţină teza în trei ani.
Echipa de implementare a proiectului, alături de experţii din instituţiile partenere: Universitatea din Poitiers, Franţa şi Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi consideră că implementarea proiectului a contribuit la creşterea calităţii programelor de formare oferite doctoranzilor şi ca rezultat la o mai bună inserare şi evoluţie profesională.

Vezi aici comunicatul de presă.

Responsabil Informare și Comunicare Proiect ID 78342
Conf. Dr. Cristian-Ioan BABAN
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
baban@uaic.ro