Rezultate finale

Rezultate finale (.pdf)

Contestații

Rezultate evaluare contestații (.pdf)

Lista persoanelor care au depus contestații (.pdf)

Rezultatele evaluării

Rezultate evaluare competiție granturi UAIC (.pdf)

 

Lista propunerilor de proiecte depuse cu observații privind eligibilitatea (2 noiembrie 2018)

Nr.crt. Nr. UAIC Data
depunerii
Facultatea/
Departamentul
Nume și prenume Grad științific Încadrare CIM în UAIC Decizie BECA C1/02.11.2018 Observații
1 17721 08.10.2018 Dep.  Științe Alin  MIHU-PINTILIE ACS dr.

Determinată

19.02.2018- 18.02.2021

eligibil

2 17801 09.10.2018 Geografie și Geologie Elena-Andreea MAFTEI ACS dr.

Determinata

19.02.2018- 18.02.2021

eligibil

3 18954 24.10.2018 FEAA Alina-Elena  BRUCKNER Lector  univ. dr.

Determinată

19.02.2018- 18.02.2021

eligibil

4

18669 22.10.2018 Matematică Ionuț MUNTEANU Lector univ. dr.

Nedeterminată

30.09.2013

eligibil

5

19032 24.10.2018 Istorie Cristina PREUTU Lector univ. dr.

Nedeterminată

02.10.2017

eligibil

6 19069 25.10.2018 Matematică Simona-Elena BARNA Asistent univ.  dr.

Nedeterminată

01.10.2018

eligibil

7 19070 25.10.2018 Dep. Socio-Uman Irina CHIRIAC CS III dr.

Nedeterminată

01.09.2018

eligibil
8 19105 25.10.2018 FEAA Anca-Elena AFLOAREI-NUCU Asistent univ. dr.

Nedeterminată

01.09.2018

eligibil
9 19144 25.10.2018 CERNESIM Simona-Roxana ULMAN ACS  dr.

Determinată

01.09.2017- 31.08.2020

neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiar al unui <contract de  muncă valid  pe o perioadă de minim 3 ani>
10 19163 26.10.2018 Informatică Ștefan CIOBÂCĂ Conf. univ. dr.

Nedeterminată

30.09.2013

eligibil
11 19169 26.10.2018 FEAA Elena-Sabina TURNEA Asistent univ. dr.

Nedeterminată

19.02.2018

eligibil
12 19162 26.10.2018 Psihologie Irina CRUMPEI -TANASĂ Lector univ. dr

Nedeterminată

01.10.2012

eligibil
13 19168 26.10.2018 Drept Carmen- Ecaterina CIOBÂCĂ Lector univ. dr.

Nedeterminată

15.02.2016

eligibil

14 19170 26.10.2018 Filosofie Daniel-Rareș OBADĂ Asistent univ. dr.

Nedeterminată

02.10.2017

eligibil
15 19173 26.10.2018 FEAA Oana URSU Lector univ. dr.

Determinată

20.02.2017- 19.02.2020

neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiar al unui<contract de muncă valid pe o perioadă de minim 3 ani>
16 19185 26.10.2018 Psihologie Emilia  Alexandra PASCAL Asistent univ. dr.

Nedeterminată

19.02.2018

eligibil
17 19191 26.10.2018 Stațiunea  Ezăreni Marian BURDUCEA ACS

Determinată

01.09.2018- 31.08.2021

neeligibil Nu este îndeplinită condiția de <deține titlul științific de doctor>
18 19192 26.10.2018 CSE Bogdan Constantin IBANESCU CS III dr.

Nedeterminată

01.09.2018

eligibil

Lista propunerilor de proiecte (29 octombrie 2018)

Nr.crt. Nr. UAIC Data
depunerii
Facultatea/
Departamentul
Nume și prenume Grad științific
1 17721 08.10.2018 Dep.  Științe Alin  MIHU-PINTILIE ACS dr.
2 17801 09.10.2018 Geografie și Geologie Elena-Andreea MAFTEI ACS dr.
3 18954 24.10.2018 FEAA Alina-Elena  BRUCKNER Lector  univ. dr.
4 18669 22.10.2018 Matematica Ionuț MUNTEANU Lector univ. dr.
5 19032 24.10.2018 Istorie Cristina PREUTU Lector univ. dr.
6 19069 25.10.2018 Matematica Simona-Elena NISTOR ( cas. BARNA) Asistent univ.  dr.
7 19070 25.10.2018 Dep. Socio-Uman  Irina CHIRIAC CS III
8 19105 25.10.2018 FEAA Anca-Elena AFLOAREI-NUCU Asistent univ.
9 19144 25.10.2018 CERNESIM Simona-Roxana ULMAN ACS  dr.
10 19163 26.10.2018 Informatică Ștefan CIOBÂCĂ Conf. univ. dr.
11 19169 26.10.2018 FEAA Elena-Sabina TURNEA Asistent univ. dr.
12 19162 26.10.2018 Psihologie Irina CRUMPEI -TANASĂ Lector univ. dr
13 19168 26.10.2018 Drept Carmen- Ecaterina CIOBÂCĂ Lector univ. dr.
14 19170 26.10.2018 Filosofie Daniel-Rareș OBADĂ Asistent univ. dr.
15 19173 26.10.2018 FEAA Oana URSU Lector univ. dr.
16 19185 26.10.2018 Psihologie Emilia  Alexandra PASCAL Asistent univ. dr.
17 19191 26.10.2018 Stațiunea  Iezăreni Marian BURDUCEA ACS dr.
18 19192 26.10.2018 CSE Bogdan Constantin IBANESCU CS III

Tinerii cercetători ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se pot înscrie, începând cu data de 8 octombrie 2018, la competiția internă pentru acordarea de granturi pentru proiecte de cercetare.

La competiția pentru acordarea granturilor pot participa tineri cercetători care, la momentul lansării competiției, au vârsta maximă de 35 de ani, dețin titlul științific de doctor și sunt beneficiarii unui contract de muncă valid pe o perioadă de minim 3 (trei) ani, semnat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Prin „tânăr cercetător” se înțelege: personalul cu normă didactică, cercetătorul științific sau cercetătorul post-doctoral.

Candidații trebuie să aibă realizări științifice proprii importante, demonstrate prin publicații științifice recunoscute la nivel internațional.

Valoarea totală a unui grant va fi de maxim 40.000,00 lei pentru toate domeniile. Durata grantului este de 2 ani.

Dosarul de concurs pentru acordarea granturilor UAIC conține următoarele documente:

Atentie! Tinerii cercetători, beneficiari ai unui grant UAIC câștigat într-o competiție anterioară, nu mai pot participa la o nouă competiție.

Calendarul competiției 2018

ACTIVITATE Programare
1 Lansarea competiției Data va fi anunțată pe site-ul UAIC si la secretariate 8 octombrie 2018
2 Depunerea propunerilor 15 zile lucrătoare, de la data lansării competiției 8 – 26 octombrie 2018, inclusiv
3 Afișarea listelor de proiecte o zi lucrătoare 29 octombrie 2018
4 Comunicarea rezultatelor privind eligibilitatea (cu aprobare BECA) 5 zile lucrătoare 2 noiembrie 2018
5 Evaluarea propunerilor 10 zile lucrătoare 5 – 16 noiembrie 2018
6 Comunicarea rezultatelor preliminare o zi lucrătoare 19 noiembrie 2018
7 Primirea contestațiilor 2 zile lucrătoare 19 – 20 noiembrie 2018
8 Evaluarea contestațiilor 3 zile lucrătoare 21 – 23 noiembrie 2018
9

Publicarea rezultatelor finale (cu aprobare BECA)

26 – 30  noiembrie 2018
10 Contractarea 3 – 21 decembrie 2018
11 Începerea activităților pe proiect 1 ianuarie 2019

 

Metodologie 2017

Erata