HOTĂRÂRILE SENATULUI EXTRAORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 10 august 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Lector univ. dr. Ionuț Onose
– Stud. Roxana Bălteanu
– Stud. Beniamin -Vlăduț Faraonel

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Justificative înaintate de Consiliul de Administraţie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, privind necesitatea solicitării unei sume din finanțarea de bază conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației nr. 4469 din 26.07.2021.