Hotărârile Senatului Ordinar al Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 10 decembrie 2020, adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Beniamin Vlăduț Faraonel
– Stud. Teona Cornea

2. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de conferenţiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în
semestrul I al anului universitar 2020-2021.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar și lector universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific II, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de asistent de cercetare ştiinţific, cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific III, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea calendarului de concurs pentru alegerea Directorului de Departament, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, după cum urmează:

4 – 11 ianuarie 2021 – depunerea candidaturilor
12 – 14 ianuarie 2021 – organizarea alegerilor
15 ianuarie 2021 – depunerea contestațiilor
18 ianuarie 2021 – soluționarea contestațiilor / avizarea Directorului de Departament de către Consiliul Facultății

9. Hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei Electorale a Facultății de Teologie Ortodoxă pentru alegerea Directorului de Departament, după cum urmează:

Membri: Asist. dr. Alexandru Prelipcean
Asist. dr. Bogdan Cojocea
Supleant: Asist. dr. Petru Sofragiu

10. Hotărâre cu privire la validarea domnului Lector univ. dr. Bogdan – Constantin Neculau în funcția de Director al Departamentului pentru Învățământ Preuniversitar, pentru mandatul 2020-2024, pe baza rezultatului concursului pentru ocuparea acestei funcții.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea Condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de licență, în anul universitar 2021-2022.

12. Hotărâre cu privire la aprobarea Condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de master, în anul universitar 2021-2022.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea Condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în anul universitar 2021-2022.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării programului de master profesional Comunicare Digitală, și încadrarea în domeniul de master acreditat Științe ale comunicării, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în cadrul Facultăţii de Filosofie și Științe Social – Politice.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de master profesional Inteligență artificială și optimizare, și încadrarea în domeniul de master acreditat Informatică, la forma de învăţământ cu frecvenţă, care va funcţiona începând cu anul universitar 2021 – 2022, în cadrul Facultăţii de Informatică.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de master profesional Lifelong Well – Being and Healthy Ageing, în limba engleză, și încadrarea în domeniul de master acreditat Asistență Socială, la forma de învăţământ cu frecvenţă, care va funcţiona începând cu anul universitar 2021 – 2022 în cadrul Facultăţii de Filosofie și Științe Social – Politice.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de master de cercetare Fizică pentru tehnologii avansate / Physics for Advanced Technologies, în limba engleză, și încadrarea în domeniul de master acreditat Fizică, la forma de învăţământ cu frecvenţă, care va funcţiona începând cu anul universitar 2021 – 2022 în cadrul Facultăţii de Fizică.

18. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de master profesional Fizică medicală aplicată, în limba română, și încadrarea în domeniul de master acreditat Fizică, la forma de învăţământ cu frecvenţă, care va funcţiona începând cu anul universitar 2021 – 2022 în cadrul Facultăţii de Fizică.

19. Hotărâre cu privire la validarea domnului prof. dr. pr. Ioan – Cristinel Teșu, în funcția de director interimar al Departamentului de Teologie Ortodoxă, pe baza propunerii de către conducerea facultății.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus doamnei prof. univ. dr. Elena Bîcu, de la Facultatea de Chimie.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei pentru Managementul Calității.

23. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea listei programelor de studii universitare de licență organizate în extensiuni, în anul universitar 2021-2022.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea listei programelor de studii universitare de master organizate în extensiuni, în anul universitar 2021-2022.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitării de înscriere și validare a calificării Comunicare digitală, aferentă programului de studii universitare de master Științe ale comunicării, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

27. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitării de înscriere și validare a calificării Fizică medicală aplicată, aferentă programului de studii universitare de master Fizică medicală aplicată, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

28. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitării de înscriere și validare a calificării Lifelong Well-Being and Healthy Ageing, în limba engleză, aferentă programului de studii universitare de master Asistență Socială, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

29. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări a solicitării de înscriere și validare a calificării Inteligență artificială și optimizare, aferentă programului de studii universitare de master, Inteligență artificială și optimizare, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).