1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează: 

Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri: – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Nicolae Hilohi

– Stud. Cosmin Gabriel Glovnea 

 

2. Hotărâre cu privire la  aprobarea înlocuirii unor membri ai Senatului, pentru ședința din data de 18 iulie 2019, cu persoane care au candidat şi au obţinut cele mai multe voturi de la aceleaşi structuri, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului, după cum urmează:

 • Conf. univ. dr. Luminiţa Bejenaru, Facultatea de Biologie – va fi înlocuită de Şef lucrări dr. Mirela Mihaela Cîmpeanu, Facultatea de Biologie;
 • Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Facultatea de Litere – va fi înlocuit de Conf. univ. dr. Dana Janeta Bădulescu, Facultatea de Litere;
 • Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Facultatea de Fizică – va fi înlocuit de Prof. univ. dr. Diana Mardare, Facultatea de Fizică;
 • Prof. univ. dr. habil. Mihail – Lucian Bîrsă, Facultatea de Chimie – va fi înlocuit de Conf. univ. dr. Neculai Cătălin Lungu, Facultatea de Chimie;
 • Prof. univ. dr. Mircea Georgescu, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – va fi înlocuit de Prof. univ. dr. Liviu George Maha, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

3. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului a I al anului universitar 2019-2020. 

 

4. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2019-2020. 

 

5. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar şi şef de lucrări, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2019-2020. 

 

6. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2019-2020.

 

7. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de asistent de cercetare științific şi cercetător științific, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 septembrie 2019. 

 

8. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător științific III, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 septembrie 2019.

 

9. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător ştiinţific II, perioadă nedeterminată, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. Numirea pe post se va face după validarea concursului de către Ministerul Cercetării şi Inovării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător științific II. 

 

10. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător ştiinţific, perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCE-2016-0376, cu titlul Modificări conformaționale ale peptidelor în prezența ionilor metalici și a compușilor antiamiloidici, dependente de timp și de pH, implicate în bolile neurodegenerative, acronim MeticonpH. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 august 2019. 

 

11. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2019-2020, a domnului prof. univ. dr. Ştefan  Afloroaei, M.C. Academia Română, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice. 

 

12. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2019-2020, a domnului prof. univ. dr. Dan Cristea,  M.C. Academia Română, de la Facultatea de Informatică. 

 

13. Hotărâre prin care nu se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. habil. Costică Moroșanu de la Facultatea de Matematică, cu privire la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2019-2020. 

 

14. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finalul anului universitar, a următoarelor categorii de cadre didactice:

 • cadre didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2018 – 2019:
 • Prof. univ. dr. Dinu Airinei – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • cadre didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2019 – 2020:
 • Lect. univ. dr. Grigore Ursanu – Facultatea de Educație Fizică și Sport;
 • Lect. univ. dr. Viorel Aniță – Facultatea de Fizică;
 • Conf. univ. dr. Florin-Mihai Tufescu – Facultatea de Fizică;
 • Prof. univ. dr. Teodor Dumitru Hăvârneanu – Facultatea de Matematică;
 • Prof. univ. dr. Cătălin George Popa – Facultatea de Matematică.

 

15. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi domnului prof. dr. Michael ARTHUR, Președinte al University College London și Chair al Russell Group of Universities și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

Președinte:  Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri: Prof. univ. dr. Henri Luchian, Prorector pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Prorector pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Lucia Cifor, Prorector pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Prorector pentru programe de masterat și studii doctorale, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Corneliu Iațu, Prorector pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

16. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetător cu experiență – CS III, pozițiile 13, aflate în statul de funcțiuni al proiectului Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă – ReGrowEu, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166.

 

17. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării unui număr de 45 de burse doctorale pentru studenții – doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2019 – 2020, din veniturile proprii ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

18. Hotărâre cu privire la validarea doamnei conf. univ. dr. Carmen Gache în funcţia de prodecan al Facultății de Biologie. 

 

19. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului conf. univ. dr. habil. Octavian Silviu Gurlui, în domeniul de studii universitare de doctorat Fizică, la Școala Doctorală de Fizică. 

 

20. Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, organizat în cadrul Facultății de Drept, sesiunea septembrie 2019, a unui număr de 5 locuri cu taxă pentru cetățenii români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene. 

 

21. Hotărâre cu privire aprobarea modificării componenței comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic și de cercetare şi de personalul didactic auxiliar și administrativ din cadrul Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației, după cum urmează:

 

 

 • Comisia de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic şi de cercetare:

 

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Alois Gherguț;

Membri:  Prof. univ. dr. Constantin Cucoș;

Prof. univ. dr. Ticu Constantin;

Reprezentant Sindicat – Lect. univ. dr. Mircea Cătălin Dîrțu;

Secretar: Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.

 

 • Comisia de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar şi administrativ:

 

Preşedinte:  Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa, Prodecan;

Membri:  Liliana Grațiela Tienhoven, Administrator Şef Facultate;

Ovidiu Ilie Stofor, Analist dr.;

Reprezentant Sindicat – Lect. univ. dr. Mircea Cătălin Dîrțu;

Secretar: Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.

22. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Briniuc Bianca Alexandra, absolventă a Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, promoția 2018, la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în sesiunea septembrie 2019. 

 

23. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Curcudel Cosmin Andrei, absolvent al Facultății de Drept, specializarea Drept, promoția 2012, la Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept, în sesiunea iulie 2019.