Hotărârile Senatului Extraordinar al UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
din data de 02 aprilie 2021, adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Monica Chicuș
– Stud. Vlad Faraonel

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului Rectorului privind starea universității pentru anul 2020, potrivit art. 10, alin. (2), pct. a) din Contractul de Management.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiei de contestații, propuse de Facultatea de Chimie pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante din cadrul Proiectului de cercetare Nanoreactoare fotocatalitice inovative de tip miez/manta@gol@manta, cu acronimul GHOST 3D.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de concurs propusă de Institutul de Cercetări Interdisciplinare pentru ocuparea postului de cercetare vacant din cadrul Proiectului de cercetare Interacțiuni optice parametrice în configurație contra-propagativă pentru fotonică cuantică cu stări bi-fotonice cu timp de coerență mare, cu acronimul COPI-QuP și ID-ul: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0239.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante, din cadrul Facultăţii de Drept, formată din:

Președinte:
Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea
Membri:
Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Lect. Univ. dr. Nicolae Horia Țiț

Membri supleanți:
Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte
Lect. univ. dr. Carmen Moldovan

6. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitării către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) de a declanșa procedurile de evaluare externă periodică a studiilor doctorale pentru toate școlile doctorale și pentru toate domeniile de studii universitare de doctorat din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului Lector univ. dr. habil. Adrian Vasile Horodnic, la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Economie și Afaceri Internaționale.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Asistență Socială, aferentă programului de studii universitare de licență Asistență Socială, în limba română, filiala Botoșani, ID, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

9. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Asistență Socială, aferentă programului de studii universitare de licență Asistență Socială, în limba română, filiala Botoșani, IF, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

10. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Matematici fundamentale pentru învățământ, aferentă programului de studii universitare de master Matematici fundamentale pentru învățământ, în limba română, filiala Focșani, IFR, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

11. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Politici publice și management instituțional, aferentă programului de studii universitare de master Politici publice și management instituțional, în limba română, filiala Focșani, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

12. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Relații publice și publicitate, aferentă programului de studii universitare de master Relații publice și publicitate, în limba română, filiala Botoșani, IF, 120 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

13. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Istorie, aferentă programului de studii universitare de licență Istorie, în limba română, filiala Focșani, ID, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

14. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către doamna Amăriucăi Narcisa, absolventă a Facultății de Filosofie și Științe Social Politice, specializarea Științe ale Comunicării și Relații Publice, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, specializarea Comunicare și Relații Publice, în sesiunea iulie 2021.