1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:       – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:          – Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea

– Stud. Silvian Emanuel Man

– Stud. Marian Ionuţ Hariuc

 

 

  1. Hotărâre cu privire la avizarea reînfiinţării Şcolii Doctorale de Biologie în contextul reorganizării Şcolii Doctorale de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului, care va funcţiona ca structură organizatorică şi administrativă independentă, în cadrul IOSUD a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

  1. Hotărâre cu privire la avizarea înfiinţării Şcolii Doctorale de Geoştiinţe în contextul reorganizării Şcolii Doctorale de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului, care va funcţiona ca structură organizatorică şi administrativă independentă, în cadrul IOSUD a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului alegerilor Consiliilor Şcolilor Doctorale rezultate din reorganizarea şcolii doctorale de Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului pentru mandatul 2017 – 2022 (conform anexei).

 

  1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolului 16 din Regulamentul Comisiei de Etică al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi după cum urmează: 16. Contestaţii. Hotărârile Comisiei de Etică cu privire la sancţiunile stabilite pentru abateri de la Codul de Etică şi Deontologie Profesională pot fi contestate conform prevederilor legale în vigoare.

 

  1. Hotărâre cu privire la contestația cu nr. 8423 din 12.06.2017, formulată împotriva Hotărârii nr. 13 din 23.05.2017 emisă de Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

  1. Hotărâre cu privire la contestația cu nr. 8464 din 12.06.2017, formulată împotriva Hotărârii nr. 11 din 23.05.2017 emisă de Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

  1. Hotărâre cu privire la contestația cu nr. 8465 din 12.06.2017, formulată împotriva Hotărârii nr. 12 din 23.05.2017 emisă de Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

  1. Hotărâre cu privire la contestația cu nr. 8470 din 12.06.2017, formulată împotriva Hotărârii nr. 11 din 23.05.2017 emisă de Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

  1. Hotărâre cu privire la contestația cu nr. 8471 din 12.06.2017, formulată împotriva Hotărârii nr. 12 din 23.05.2017 emisă de Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
  2. Hotărâre cu privire la aprobarea preluării prin contract de comodat, pe o durată de doi ani, a spaţiului UAIC, situat la adresa din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, Corp A, parter, în suprafaţă de 150,11 mp, identificat conform schiţei anexate şi a dotărilor aferente existente (mobilier), în vederea utilizării acestuia de către SC Conventus SRL pentru desfăşurarea activităţilor specifice de librărie, sub denumirea Librăria Tafrali.