1 Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează: 

Preşedinte: – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu

– Stud. Alexandra Maria Chiper

– Stud. Cosmin Gabriel Glovnea

2 Hotărâre cu privire la  aprobarea înlocuirii unor membri ai Senatului cu persoane care au candidat şi au obţinut cele mai multe voturi de la aceleaşi structuri, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului, după cum urmează:

 • Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Facultatea de Chimie – va fi înlocuit de Conf. univ. dr. Neculai Cătălin Lungu, Facultatea de Chimie, pentru ședința din 26 septembrie 2019;
 • Prof. univ. dr. Mihaela Tofan, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – va fi înlocuită de Prof. univ. dr. Adriana Zaiț, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, până la data de 31 decembrie 2019.
 • Conf. univ. dr. Ștefania Bejan, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – va fi înlocuită de Prof. univ. dr. Daniela Șoitu, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, pentru ședința din 26 septembrie 2019;
 • Prof. univ. dr. Rodica Dimitriu, Facultatea de Litere – va fi înlocuită de Conf. univ. dr. Dana Janeta Bădulescu, Facultatea de Litere, pentru ședința din 26 septembrie 2019;
 • Conf. univ. dr. Mihaela Boza, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – va fi înlocuită de Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa, Facultatea de psihologie și Științe ale Educației, pentru ședința din 26 septembrie 2019.

 

3 Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studii universitare de licență, master și doctorat, elaborate de facultăți, departamente și școli doctorale, pentru anul universitar 2019-2020.

 

4 Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții ale departamentelor didactice, de cercetare și ale școlilor doctorale pentru anul universitar 2019-2020, precum și ale Școlii Primare și Grădiniței “Junior” pentru anul școlar 2019-2020.

 

5 Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților / departamentelor / şcolilor doctorale de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2019-2020.

 

6 Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților de acordare a delegaţiilor de predare, pentru anul universitar 2019-2020.

 

7 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării unor articole din Regulamentele privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licență şi de master, în vigoare în anul universitar 2018 – 2019, referitoare la reînmatricularea studenților, care vor avea următorul cuprins:

 • art. 29 (4) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul I – Studii universitare de licență, aprobat în ședința Senatului din data de 28 iunie 2018: Studenții școlarizați conform Legii nr. 84/1995 și care au fost exmatriculați sau retrași nu pot fi reînmatriculați. Ei pot dobândi statutul de student în urma unui concurs de admitere.
 • art. 29 (4) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților  – ciclul I – Studii universitare de licență, aprobat în ședința Senatului din data de 27 iunie 2017: Studenții școlarizați conform Legii nr. 84/1995 și care au fost exmatriculați sau retrași nu pot fi reînmatriculați. Ei pot dobândi statutul de student în urma unui concurs de admitere.
 • art. 30 alin 2 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul I – Studii universitare de licență, aprobat în ședința Senatului din data de 30 iunie 2016: Studenții școlarizați conform Legii nr. 84/1995 și care au fost exmatriculați sau retrași nu pot fi reînmatriculați. Ei pot dobândi statutul de student în urma unui concurs de admitere.
 • art. 48 (4)  din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților  – ciclul II – Studii universitare de master, aprobat în ședința Senatului din data de 28 iunie 2018: Studenții școlarizați conform Legii nr. 84/1995 și care au fost exmatriculați sau retrași nu pot fi reînmatriculați. Ei pot dobândi statutul de student în urma unui concurs de admitere.

 

8 Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Litere de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domnului prof. dr. Antoine COMPAGNON, profesor la Collège de France din Paris și profesor de literatura franceză și comparată la Columbia University, New York și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

 • Președinte:  Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Membri: Prof. univ. dr. Henri Luchian, Prorector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. emeritus Alexandru Călinescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. emeritus Radu Toma, Universitatea din București, CEREFREA;
 • Prof. univ. dr. emeritus Ion Pop, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
 • Prof. univ. dr. Simona Modreanu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuțitaru, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Vasile Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara;
 • Prof. univ. dr. Mircea Mihăieș, Universitatea de Vest din Timișoara. 

 

9 Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următorilor profesori din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

 • Prof. univ. dr. Dinu Airinei, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Facultatea de Psihologie Științe ale Educației.

 

10 Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi a raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare ştiinţifică ESR – 6, perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare H2020-MSCA-ITN-2018, STARDUST-R, G.A. nr.813644. Numirea pe post se va face la o dată stabilită ulterior de către directorul de proiect. 

 

11 Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific aflat în statul de funcțiuni al proiectului Nanostructuri particulate de tip multistrat cu constanta dielectrică ridicată cu aplicații pentru stocarea energiei și dispozitive nanoelectronice, acronim HighKdevice, cod proiect ID PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0175.

 

12 Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător postdoctoral/CS III, aflat în statul de funcțiuni al proiectului Relația dintre Accesul la Finanțare și Stabilitatea Financiară: Rolul Infrastructurii Financiare, acronim FAS-FI, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-1855.

 

13 Hotărâre cu privire la aprobarea înființării Centrului de Studii Coreene ROK, în cadrul Facultății de Litere, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

 

 

14 Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2020-2024. 

 

 

15 Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 pentru studiile universitare de licență şi de master şi programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

 

16 Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 1750 lei pentru desfășurarea cursurilor modulului de pregătire psihopedagogică generală nivelul I postuniversitar de licență, seria 2019 – 2020. Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului este următoarea:

 • Pedagogie I – 250 lei;
 • Pedagogie II – 250 lei;
 • Psihologia educației – 250 lei;
 • Instruire asistată pe calculator – 100 lei;
 • Managementul clasei de elevi – 150 lei;
 • Didactica specializării – 250 lei;
 • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu – 250 lei;
 • Evaluare finală nivelul I – 250 lei.

 

17 Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 1225 lei pentru desfășurarea cursurilor modulului de pregătire psihopedagogică generală nivelul II postuniversitar, seria 2019 – 2020. Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului este următoarea:

 • Educație interculturală – 175 lei;
 • Proiectarea și managementul programelor educaționale – 175 lei;
 • Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz) – 175 lei;
 • Practica pedagogică (învățământ liceal, postliceal, după caz) – 175 lei;
 • Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților – 175 lei;
 • Consiliere și orientare – 175 lei;
 • Evaluare finală nivelul II – 175 lei.

 

18 Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de participare la modulele de două săptămâni ale Şcolii de Vară JASSY, ediţia 2020, în cuantum de 300 euro, reprezentând următoarele: 

 • costuri generale de organizare: program academic, suport de curs, banner, roll-up-uri;
 • cazare în campus, recepție, mic dejun şi prânz la Gaudeamus / Cantina Titu Maiorescu;
 • evenimentele sociale comune (vizite şi intrările la muzee în Iaşi).

Participanţii vor avea posibilitatea de a opta suplimentar, la valoarea efectivă a costurilor, pentru participarea la activități extracurriculare organizate în cadrul JASSY 2020.

 

19 Hotărâre cu privire la aprobarea acordării unui an sabatic domnului conf. univ. dr. Andrei Maxim, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, pe durata anului universitar 2019 – 2020. Pe perioada anului sabatic, domnul conf. univ. dr. Andrei Maxim va fi remunerat cu salariul de bază aferent funcţiei didactice. 

 

20 Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului universitar, doamnei prof. univ. dr. Rodica Dimitriu de la Facultatea de Litere, care va împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2019 – 2020. 

 

21 Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, doamnei lect. univ. dr. Paula Andreea Onofrei, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2019-2020. 

 

22 Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lect. univ. dr. Simona – Elena Vârlan, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2019-2020. 

 

23 Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti, doamnei prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2019-2020, cu precizarea că domnia sa are funcția de bază, în calitate de titular, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având și ore normate în posturi vacante însumând 40,06 ore convenționale/săptămână (2,5 norme). 

 

24 Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Rotariu Anamaria, absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, promoția 2019, la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, în sesiunea septembrie 2019.