HOTĂRÂRILE  SENATULUI ORDINAR AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI din data de 28 octombrie 2021 adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Andrei – Alexandru Solomon
– Stud. Roxana Bălteanu

2. Hotărâre cu privire la validarea domnului prof. univ. dr. pr. Viorel Sava în funcția de Director intermar al Școlii Doctorale de Teologie, începând cu data de 01.10.2021, până la finalizarea mandatului în curs.

3. Hotărâre cu privire la validarea alegerii reprezentanților studenților în Senatul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
• Stud. Daniela – Adriana Tanasă – reprezentantul studenților din partea Facultății de Biologie;
• Stud. Alexandra – Ioana Popa – reprezentantul studenților din partea Facultății de Fizică;
• Stud. Daniel Rusu – reprezentantul studenților din partea Facultății de Informatică;
• Stud. Andreea – Diana Crăciun – reprezentantul studenților din partea Facultății de Istorie;
• Stud. Rada Cornea – reprezentantul studenților din partea Facultății de Litere.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licență Chimie alimentară, în domeniul acreditat Chimie, la forma de învățământ cu frecvență, 180 de credite, începând cu anul universitar 2022-2023, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

5. Hotărâre cu privire la aprobarea și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a proiectului“Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0073, Dunele Marine de la Agigea și a ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea, cod 2,366”.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2021 pe o perioadă de un an, până la data de 31.09.2022, a domnului Codrin Teiu, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2021 pe o perioadă de trei luni, până la data de 31.12.2021, a domnului Cristian – Gicu Terza, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea declanşării procedurii de evaluare periodică de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a programului de studii de licență Kinetoterapie și motricitate specială, la forma de învățământ cu frecvență, domeniul Kinetoterapie, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere a calificării Chimie alimentară, aferentă programului de studii universitare de licență Chimie alimentară, la forma de învățământ cu frecvență, 180 de credite de studii transferabile, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

10. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea București, doamnei prof. univ. dr. Mihaela Tofan, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2021-2022.

11. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea București și Școala Postliceală Sanitară din cadrul Seminarului Teologic „Radu Vodă” din București, domnului lector univ. dr. Adrian Sorin Mihalache, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, în anul universitar 2021-2022.

12. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Academia de Studii Economice din București, domnului lector. univ. dr. Radu Răzvan Horațiu, de la Facultatea de Drept, în anul universitar 2021-2022.

13. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către doamna Elena D. Crețu (căs. Spridon), absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate și Informatică de gestiune, la Universitatea Danubius din Galați, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate și Informatică de gestiune, în sesiunea februarie 2022.

14. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către domnul Silviu – Gheorghe Spirdon, absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – Filiala Piatra Neamț, specializarea Management, la Universitatea Danubius din Galați, Facultatea de Științe Economice și și Administrarea Afacerilor, în sesiunea februarie 2022.