Hotărârile Senatului Extraordinar al Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iași din data de 10 septembrie, adoptate conform articolului 8,  alin. (91) din Regulamentul de organizare  şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu; – Stud. Toma Traian Gania; – Stud. Corneliu Iulian Sava

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2020-2021.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2020-2021.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, cu excepția postului de asistent universitar, perioadă nedeterminată, poziția 37 din statul de funcții, Facultatea de Litere. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2020-2021.

 

 1. Hotărâre cu privire la invalidarea concursului de ocupare a postului didactic de asistent universitar, perioadă nedeterminată, poziția 37 din statul de funcții de la Departamentul de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Facultății de Litere, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 datorită nerespectării procedurii de concurs stabilite prin metodologia proprie.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2020-2021.

 

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător științific I și cercetător ştiinţific II, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face după validarea concursurilor de către Ministerul Educației și Cercetării, confirmată prin ordinul de numire pentru funcția de Cercetător științific I, respectiv Cercetător Științific II.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de cercetător științific III, perioadă nedeterminată, poziția nr. 25 din statul de funcții al Departamentului de Științe Socio – Umane, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2020-2021.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului CS III, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă ReGrowEU, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 octombrie 2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de asistent de cercetare științific şi cercetător științific, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2020-2021.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător științific, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă ReGrowEU, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 octombrie 2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind selecția pentru mobilități de predare (STA) și formare (STT) în cadrul programului Erasmus+ cu țările participante la program (KA103).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind primirea studenților în cadrul parteneriatelor academice pe cont propriu (Free Movers) pentru stagii de studii/practică/documentare-cercetare.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului lector univ. dr. Marius Apetrii în funcția de prodecan al Facultății de Matematică, pe baza desemnării decanului facultății.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea recunoașterii și echivalării disciplinelor urmate de către domnul Tașală O.E. Paul – Andrei în cadrul progamului de studii AP Graduate in Marketing Management, ciclul de studii postliceal, nivelul 5 EQF din cadrul Business Academy South West din Danemarca cu discipline aferente programului de studii universitare de licență Business Administration, nivelul 6 EQS din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, pe baza recomandării membrilor Centrului de Resurse de Informare și Documentare (CRID).
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 1750 lei pentru desfășurarea cursurilor modulului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul I postuniversitar de licență, seria 2020 – 2021. Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului este următoarea:
 • Pedagogie I – 250 lei;
 • Pedagogie II – 250 lei;
 • Psihologia educației – 250 lei;
 • Instruire asistată pe calculator – 100 lei;
 • Managementul clasei de elevi – 150 lei;
 • Didactica specializării – 250 lei;
 • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu – 250 lei;
 • Evaluare finală nivelul I – 250 lei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 1225 lei pentru desfășurarea cursurilor modulului de pregătire psihopedagogică generală, nivelul II postuniversitar, seria 2020 – 2021. Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului este următoarea:
 • Educație interculturală – 175 lei;
 • Proiectarea și managementul programelor educaționale – 175 lei;
 • Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz) – 175 lei;
 • Practica pedagogică (învățământ liceal, postliceal, după caz) – 175 lei;
 • Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților – 175 lei;
 • Consiliere și orientare – 175 lei;
 • Evaluare finală nivelul II – 175 lei.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2020 – 2021 de la Şcoala şi Gradiniţa „Junior” după cum urmează:
 2. Şcoala “Junior”
 • 750 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii angajaţilor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 1200 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii din afara Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 1. Grădiniţa “Junior”
 • 700 lei – taxa de şcolarizare pentru copiii angajaţilor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 1150 lei – taxa de şcolarizare pentru copiii din afara Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.