Programe intensive mixte Erasmus (BIP)2024-06-17T16:02:03+03:00

Programe intensive mixte (BIP)

Prezentare Programe intensive mixte Erasmus+

Programele intensive mixte sunt programe academice intensive, de scurtă durată, dezvoltate în comun de minimum 3 instituții de învățământ superior în cadrul programului Erasmus+ KA131 cu Țările Programului, care includ mobilități fizice și activități virtuale și care utilizează modalități inovatoare de învățare și predare.

Durata programelor intensive mixte: între 5 și 30 zile de activitate în format fizic, la care se adaugă o componentă virtuală obligatorie.

Reguli generale:

 • Candidaturile pentru organizarea de programe intensive mixte Erasmus+ în cadrul UAIC se depun la Biroul Erasmus+ (BE+); acestea sunt finanțate din grantul instituțional Erasmus+ KA131;
 • Programele intensive mixte trebuie să aducă valoare adăugată în comparație cu programele de studiu existente în cadrul instituțiilor de învățământ superior participante și pot fi multianuale;
 • Componenta virtuală trebuie să reunească cursanții online pentru a lucra în mod colectiv și simultan la sarcini specifice care sunt integrate în programul intensiv mixt și trebuie luată în considerare la calcularea rezultatelor generale ale învățării;
 • Programele intensive mixte dezvoltă capacitatea de elaborare și punere în aplicare a practicilor inovatoare de predare și învățare în instituțiile de învățământ superior participante;
 • Programele intensive mixte se vor desfășura pe baza unui memorandum şi a unui acord scris semnat de partenerii din consorțiu ȋnainte de ȋnceperea activităţilor.

Criterii de eligibilitate:

 • Un program intensiv mixt trebuie să fie elaborat și pus în aplicare de cel puțin 3 instituții de învățământ superior care dețin o Cartă Universitară Erasmus, provenind din cel puțin 3 țări participante la Programul Erasmus+, dintre care una are rol de coordonator;
 • Studenții participanți la programele intensive mixte trebuie să primească cel puțin 3 credite ECTS, prin combinarea mobilității virtuale și fizice;
 • Instituțiile de învățământ superior dintr-o țară a Programului KA131, care dețin o Cartă Erasmus, pot trimite studenți și personal universitar pentru a participa la programele intensive mixte, cu finanțare de la Program și beneficiază și de sprijin financiar pentru organizarea acestora;
 • Instituțiile de învățământ superior din țările partenere (non-UE) pot trimite participanți cu finanțare Erasmus+, însă nu beneficiază de finanțare pentru organizarea și implementarea programelor;.

Participanți eligibili (learners):

 • Studenți înmatriculați într-o instituție de învățământ superior, la programe de studii care conduc la obținerea unei diplome recunoscute, până la nivelul doctoratului inclusiv;
 • Personalul din instituțiile de învățământ superior (cadre didactice, cercetători sau personal administrativ).

Personalul didactic și de formare implicat în realizarea programului (trainers):

 • Personalul din instituțiile de învățământ superior dintr-o țară a Programului KA131;
 • Personalul din companii sau organizații publice/private, active pe piața muncii sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării, invitat să predea la o instituție superioară de învățământ dintr-o țară a Programului KA131.

Etapele și calendarul selecției:

 • Depunerea expresiilor de interes pentru organizarea de programe intensive mixte se poate face pe tot parcursul anului academic.
 • Expresiile de interes trebuie trimise către Biroul Erasmus+, cu cel puțin 3 luni înainte de începutul activităţilor planificate.
 • Acordarea finanţării se va face ȋn ordinea cronologică a depunerii expresiilor de interes, după verificarea respectării criteriilor de eligibilitate.

Finanțare

Finanțarea  Erasmus+ pentru instituțiile organizatoare ale unui program intensiv mixt este de 400 de Euro / participant, pentru un număr de minimum 15 participanţi și maximum 20 de participanți și poate acoperi costuri legate direct de organizarea programelor intensive (cu excepția costurilor de ședere și de călătorie pentru participanți).

Tipuri de costuri acoperite din grantul Erasmus+:

 • Costuri legate de pregătirea, conceperea, dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea programului și de furnizarea de activități virtuale, precum și de gestionarea și coordonarea generală (exemplu: cheltuieli salariale).
 • Costurile pot include: producerea de documente sau materiale educaționale, închirierea de săli, închirierea de echipamente, excursii, activități de comunicare, traducere și interpretare, vizite pregătitoare și sarcini administrative, cu excepția costurilor de ședere și de călătorie pentru participanți.

Program intensiv mixt –,,Introduction to Psychological Trauma and Moral Psychology

Iaşi, România, 27 – 31 mai 2024

În perioada 27 – 31 mai 2024, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sub coordonarea doamnei lect. univ. dr. Alexandra Maftei, a organizat programul intensiv mixt „Introduction to Psychological Trauma and Moral Psychology”, la care au participat 44 de studenţi şi cadre universitare din Bulgaria, Croația, Grecia, Polonia, Slovenia și Spania. Programul a integrat cunoștințe teoretice, instrumente practice și considerații etice, subliniind atât complexitatea relației dintre traumă, psihologia morală și dizabilitate, dar și importanța sănătății emoționale a profesioniștilor din aceste domenii. Structurat pe șapte module robuste, programul intensive mixt a fost conceput pentru a echipa participanții cu instrumentele necesare pentru recunoașterea, evaluarea și gestionarea eficientă a traumei, aprofundând în același timp considerațiile etice din aceste domeniu. Prin abordarea sa holistică, programul și-a propus să promoveze o înțelegere mai profundă și mai empatică a managementului traumei, acordând în același timp prioritate bunăstării psihologice a profesioniștilor din domeniu.

Program intensiv mixt –,,Gender and social inclusion in the humanities

Iaşi, România, 20 – 24 mai 2024

În perioada 20 – 24 mai 2024, Facultatea de Litere, sub coordonarea doamnei asist. univ. dr. Ştefana Iosif, a organizat programul intensiv mixt „Gender and social inclusion in the humanities”, la care au participat 21 de studenţi internaţionali din  Bulgaria, Italia, Polonia, Spania şi Turcia. Evenimentul şi-a propus să adune laolaltă studenți dintr-o varietate de medii culturale și educaționale și să le ofere mediul concentrat pentru a aborda tematica genului și a incluziunii sociale dintr-o multitudine de perspective. Printre subiectele abordate în cadrul programului menționăm: o privire de ansamblu asupra ideologiei și gândirii feministe, a aplicării acesteia în traduceri și a potențialelor referințe, imagini, nuanțe și probleme ce pot surveni; limbă și limitări lingvistice privind genul și construirea unui limbaj artificial, conștient social; utilizarea pedagogiei inovatoare dezvoltate la Barnard College, Reacting to the Past, pentru a explora prima convenție orientată spre gen și limitările acesteia prin activități de joc de rol; incluziunea promovată prin muzică și muzică pentru creier.

Program intensiv mixt –,,Sustainable tourism in regions with a rich natural and cultural heritage

Iaşi, România, 22 – 26 aprilie 2024

În perioada 22 – 26 aprilie 2024, Facultatea de Geografie şi Geologie a organizat programul intensive mixt „Sustainable tourism in regions with a rich natural and cultural heritage”, la care au participat 21 de studenţi din Croaţia, Portugalia şi Spania. Programul a fost coordonat de dl. asist. univ. dr. Vasile Jitariu şi a inclus o serie de cursuri, ce au abordat subiecte ca: Patrimoniu natural si cultural – Introducere; Conservarea habitatelor si a biodivesității în siturile Natura 2000; Turismul sustenabil in ariile protejate; Turism sustenabil în obiectivele turistice culturale. Cursurile teoretice au fost intercalate cu aplicaţii pe teren în Cotnari, Hârlău, muzeul sitului archeologic Cucuteni, pădurile şi pajiştile de la Mârzeşti, cu un workshop intercultural “Gastronomia românească”, precum şi un tur al oraşului Iaşi.

Program intensiv mixt –,,Motor Intelligence Development through Innovative Approaches

Iaşi, România, 8 – 12 aprilie 2024

În perioada 8 – 12 aprilie 2024, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, sub coordonarea domnului lect. univ. dr. Iulian Dumitru, a organizat programul intensiv mixt “Motor intelligence development through innovative approaches”, la care au participat 27 de studenţi din Polonia şi Portugalia. Programul a inclus o suită de activităţi, metode de lucru şi instrumente interactive de îmbunătăţire a inteligenţei motrice în munca cu diverse categorii de vârstă (copii, adolescenţii, adulţi, persoane în vârstă). Studenţii au participat la ateliere motrice de lucru în echipă, jocuri de comunicare şi parteneriat, progresii metodice în gestionarea complexităţii jocurilor tematice, jocuri de stimulare a inteligenţei aplicativ-motrice, gestionarea creativităţii motrice în implementarea programelor de condiţionare fizică.

Program intensiv mixt –,,Introduction to the Psychology of Addictions

Iaşi, România, 25 – 29 martie 2024

În perioada 25 – 29 martie 2024, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a organizat programul intensiv mixt „Introduction to the Psychology of Addictions”, la care au fost participat 37 de studenţi și staff academic din cadrul University of Maia, Politechnic University of Maia, Portugalia, Radom Academy of Economics, Krakow University of Economics, University of Bialystok, Wroclaw University of Health and Sport Sciences, Polonia, Vilnius Gediminas Technical University, Lituania. Acest program intensiv mixt, coordonat de dna. conf. univ. dr. Adina Karner – Huțuleac, a avut ca obiectiv principal înțelegerea mai profundă a dependențelor, respectiv explorarea modului în care trăsăturile individuale, motivațiile și procese mentale complexe contribuie la instalarea simptomelor specifice acestor tulburări. Programul a oferit o înțelegere cuprinzătoare a diferitelor dependențe, de la origini și manifestări la strategii de evaluare, tratament și prevenție, punând accent pe natura multidimensională a tulburărilor și necesitatea unei abordări holistice în acest sens.

Program intensiv mixt – ,,Strategic Communication. Interdisciplinary Approaches

Iaşi, România, 11 – 15 martie 2024

În perioada 11-15 martie 2024, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, sub coordonarea doamnei lector univ. dr. Maria Corina Barbaros, a organizat programul intensiv mixt “Strategic Communication. Interdisciplinary Approaches”. Evenimentul a găzduit 28 de studenţi din Bulgaria, Letonia, Polonia şi Portugalia, care au explorat provocările și oportunitățile din domeniul comunicării strategice. Participanţii au avut ocazia să lucreze în echipă şi să asiste la o serie de workshop-uri care au abordat teme precum: Comunicarea strategică și dezvoltarea internațională. Studii de caz și temă aplicativă, Dezvoltarea comunităților locale prin intermediul comunicării strategice. Studii de caz și temă aplicativă, Instrumente, obiective și planuri de comunicare strategică. Studii de caz și temă aplicativă.

Program intensiv mixt – ,,Go Digital in Law

Iaşi, România, 14 – 18 februarie 2024

În perioada 14 – 18 februarie 2024, Facultatea de Drept, sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Ioana Maria Costea, a organizat programul intensiv mixt “Go Digital in Law”, la care au fost prezenţi 41 de studenţi din Finlanda, Franţa şi Polonia. Programul a reprezentat o oportunitate unică pentru participanţi să exploreze modul în care ştiinţa dreptului se intersectează cu tehnologiile de ultimă generaţie. De la tehnologie juridică şi drept digital la securitate cibernetică şi guvernanţa datelor, temele cursurilor, seminarelor şi atelierelor de lucru din cadrul evenimentului au acoperit un spectru larg de subiecte care modelează viitorul profesiei juridice. Programul intensive mixt “Go Digital in Law” a avut drept invitaţi practicieni din domeniul afacerilor, IT, medicină şi artă digital, oferind participanţilor o viziune holistică asupra modului în care legea interacţionează cu noile tehnologii.

Program intensiv mixt – ,,Promoting Inclusion Based on Diversity

Iaşi, România, 20 – 27 octombrie 2023

În perioada 20 – 27 octombrie 2023, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sub coordonarea doamnei asist. univ. dr. Alexandra Maftei, a organizat programul intensiv mixt „Promoting Inclusion Based on Diversity”, la care au participat 25 de studenţi şi cadre universitare din Germania, Grecia, Letonia şi Portugalia.
Agenda programului a inclus cursuri si workshop-uri cu tematici deosebit de interesante ca: Dizabilitatea în mediile organizaţionale – dovezi empirice şi soluţii posibile, Psihoterapie de familie pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi, Trauma şi dezvoltarea post-traumatică, Cauzele discriminării – factori sociali şi individuali, Educaţia timpurie a copiilor din taberele de refugiaţi din Grecia, Studenţi supradotaţi – un caz special de incluziune, Utilizarea jucăriilor ca mijloc educațional incluziv, Rezilienţa – un factor cheie în promovarea incluziunii şi a diversităţii, Discriminarea bazată pe gen: dovezi empirice.

Program intensiv mixt – ,,Intercultural Learning, Communication and Collaboration in the Digital Age

Iaşi, România, 16 – 20 octombrie 2023

În perioada 16 – 20 octombrie 2023, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a organizat programul intensiv mixt „Intercultural Learning, Communication and Collaboration in the Digital Age”, la care au fost prezenţi 27 de studenţi din Spania, Portugalia, Croaţia şi Germania. Cursurile din cadrul acestui program, coordonat de dna. prof. univ. dr. Daniela Popescul, au vizat echiparea studenților cu competențe de comunicare interculturală și de învățare digitală extrem de importante în lumea globalizată în care trăim şi s-au adresat nevoii studenților de a utiliza eficient modalități de învățare online și de a folosi platformele de lucru colaborativ. Participanţii au abordat problema comunicării interculturale în mediul digital, tehnologiile informației și de comunicații utilizate în lucrul în echipă, platformele e-learning, resursele de învățare virtuală, provocările și soluțiile de etică și securitate în mediul virtual.

Program intensiv mixt – ,,Sustainable Development in Nature Reserves

Iaşi, România, 9 – 13 octombrie 2023

În perioada 9 – 13 octombrie 2023, Facultatea de Geografie şi Geologie a organizat programul intensiv mixt „Sustainable Development in Nature Reserves”, la care au participat 23 de studenţi din Polonia şi Portugalia. Programul a fost coordonat de dl. conf. univ. dr. Adrian Ursu şi a inclus: cursuri teoretice (Conservarea biodiversităţii , Geoparcuri si Geosituri, Rezervaţiile naturale, Presiuni şi ameninţări asupra siturilor Natura 2000, Turism durabil în rezervaţiile naturale), cursuri practice (Cartografierea habitatelor şi a speciilor, Monitorizarea speciilor sălbatice, Reintroducerea speciei de zimbru european in Romania), aplicaţii pe teren în Grădina Botanică, Pădurea Bârnova, Delta Moldovei, Parcul Natural Vânători-Neamţ, workshop intercultural “Gastronomia românească”, precum şi un tur al oraşului Iaşi.

Program intensiv mixt – ,,Techniques and Methods of Intervention in Case of Emergency Situations and First Aid Provision”

Iaşi, România, 4 – 8 septembrie 2023

Direcția General-Administrativă, sub coordonarea domnului director general administrativ adjunct Mircea Tulică, a organizat, în perioada 4 – 8 septembrie 2023, programul intensiv mixt „Techniques and Methods of Intervention in Case of Emergency Situations and First Aid Provision”, la care s-au înscris 22 de participanţi, personal universitar şi studenţi din Bulgaria, Finlanda, Italia, Polonia, Portugalia şi Republica Cehă.
Programul a inclus: întâlniri şi demonstraţii practice oferite de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Agenţiei naţionale împotriva traficului de persoane, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iasi şi Departamentului pentru combaterea crimei organizate, Agenţiei Naţionale Antidrog, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, exemple de bune – practici în cadrul cărora s-au prezentat strategii de asigurare a siguranţei şi securităţii în campusurile universitare, workshop-uri, activităţi culturale şi un tur al oraşului Iaşi.

Program intensiv mixt – ,,Emergency Psychology’’

Iaşi, Romȃnia, 10 – 14 iulie 2023

În perioada 10 – 14 iulie 2023, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a organizat programul intensiv mixt „Emergency Psychology”, la care au participat 15 studenţi din instituţii de învăţământ superior din Portugalia şi Spania. Programul a fost coordonat de dna. Conf. univ. dr. Daniela Muntele, având-o ca invitat pe dna. Melinda Endrefy, trainer internaţional specializat în intervenţii în caz de dezastre. Printre obiectivele programului enumerăm: minimizarea impactului evenimentului traumatic – normalizarea simptomelor, facilitarea strategiilor de coping, reducerea probabilităţii apariţiei unei tulburări psihopatologice viitoare, conectarea oamenilor cu resursele şi grupurile lor de suport, conectarea persoanelor afectate cu serviciile de îngrijire a sănătăţii mintale.

Program intensiv mixt – ,,Strategic Communication for Social Change and International Development’’

Iaşi, România, 15 – 19 mai 2023

În perioada 15 – 19 mai 2023, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, sub coordonarea doamnei lector univ. dr. Maria Corina Barbaros, a organizat programul intensiv mixt „Strategic Communication for Social Change and International Development”, la care au participat 19 studenţi din Polonia şi Portugalia. Agenda programului a inclus cursuri cu tematici deosebit de interesante: Comunicarea strategică privind dezvoltarea durabilă – Agenda 2030, Impactul proceselor democratice şi a practicilor instituţionale asupra schimbărilor sociale, Instrumente şi modele de campanie pentru comunicare strategică şi a vizat dezvoltarea abilităţilor de utilizare a instrumentelor strategice de comunicare, pentru a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor sociale şi dezvoltării internaţionale.

Program intensiv mixt – ,,Decoding Ancient Sources. lnterdisciplinary Methods of Investigation’’

Iaşi, Romȃnia, 24 – 29 aprilie 2023

În perioada 24 – 29 aprilie 2023, s-a desfăşurat programul intensiv mixt „Decoding Ancient Sources. Interdisciplinary Methods of Investigation”, coordonat de doamna Iulia Dumitrache, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare – Domeniul Științe, Centrul de cercetare Arheoinvest, la care au participat 15 studenţi din Austria şi Germania. Obiectivul general al acestui program a fost reprezentat de descrierea metodelor inter şi trans – disciplinare de analiză pe diverse tipuri de surse scrise: manuscrise, inscripţii, papyri.

Program intensiv mixt – ,,Benefits for the Body and Mind’’

Iaşi, Romȃnia, 17 – 21 aprilie 2023

În perioada 17 – 21 aprilie 2023, s-a desfăşurat programul intesiv mixt „Benefits for the Body and Mind”, organizat de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi avându-l drept coordonator pe dl. asist. univ. dr. Paul Lucaci. Obiectivele programului, la care au participat 19 studenţi de la universităţi din Polonia, Portugalia şi Spania, au vizat: acumularea cunoştinţelor privind un stil de viaţă sănătos, aplicarea diferitelor strategii în vederea menţinerii sănătăţii şi a formei fizice, acumularea cunoştinţelor şi deprinderea abilităţilor în vederea acordării primului ajutor în caz de urgenţă, utilizarea eficientă a tehnicilor de terapie prin masaj.

Program intensiv mixt – ,,Practical Romanian Language Course for International Students. A Didactic and Intercultural Experience’’

Iaşi, Romȃnia, 28 noiembrie – 3 decembrie 2022

În perioada 28 noiembrie – 3 decembrie 2022, Facultatea de Litere, sub coordonarea doamnei asist. univ. dr. Anamaria Gheorghiu, a organizat programul intensiv mixt „Practical Romanian Language Course for International Students. A Didactic and Intercultural Experience”, la care au fost prezenţi 16 participanţi din Franţa, Portugalia şi Spania. Obiectivul general al programului a constat în introducerea în studiul limbii române ca limbă străină şi sensibilizarea la specificul cultural românesc, incluzând şi ateliere interculturale care au abordat teme precum: gastronomia, muzica, dansul şi istoria.

Program intensiv mixt – „Introduction course on spatial analysis in health research”

Coimbra, Portugalia, 11 iulie – 15 iulie 2022

Program intensiv mixt – „Ecological state of the lake Durowskie during restoration measures”

Poznan, Polonia, 26 iunie – 3 iulie 2022

Program intensiv mixt – „Me in the World”

Maia, Portugalia, 2-6 mai 2022

Vreau să spun că a fost o experiență minunată , de neuitat. Am cunoscut oameni noi cu care am legat prietenii , am avut niște activități foarte interesante și distractive. Aș repeta oricând această experiență cu zâmbetul pe buze.

Silviu, participant BIP - Porto, Portugalia

The Summer School was another opportunity to indeed be an international scholar, being afforded the chance to study and research amongst students from varying nationalities, exchanging not only academic ideas but also cultural. Also, to be able to play a part in Lake Durowski’s restoration was an opportunity of a lifetime, one I am forever grateful for! It was simply exquisite!

Philip, participant BIP Poznan, Polonia

Everything was marvelous! People were friendly and interesting. Made friends and memories for life. Amazing experience. I got to know Romanian Language.

Participant BIP Iasi, Romania

It was an amazing experience. Accommodation, instructions, guidance, city tour, typical food, language course, everything was perfect for me.

Gina, participant BIP Iasi, Romania

The experience is balanced, complete and well-rounded. The wrapped up of the BIP was the best part. We were able to learn as much as possible not only about the language, but the culture, history and Romanian knowledge and traditions exported. We understood more on the mentality of the people in the country and in the city of Iasi since it’s an universitarian one.

Fátima, participant BIP Iasi, Romania

Actually, I was surprised of the level of organization and structuring you prepared for this programme. Times for activities, order, development, everything was quite neat. No suggestions at all, just big congratulations.

Andrea, participant BIP Iasi, Romania

Olà! Pentru mine experiența din Portugalia a fost la înălțime. Activitățile organizate de profesori au fost inedite și palpitante, menite să ne introducă în activități sportive foarte variate (de la orientare, fotbal și baschet până la climbing). Profesorii au fost foarte primitori, dornici să ne cunoască și să  se distreze alături de noi. M-am bucurat de culorile și unicitatea clădirilor, de valurile mării, de plimbări lungi, de denumirile stațiilor din metro pe care încă le aud în gând, de muzica tare din club și de parfumul străzilor din oraș. Totul a fost la superlativ – Francesihna, plimbarea printre cele mai importante obiective turistice din Porto organizată de doamna profesoară Sonia Ruaõ, interacțiunea cu ceilalți studenți. Sunt foarte recunoscătoare că mi s-a oferit această calatorie unică și că am avut curajul să pornesc la drum. Muito obrigada! (Mulțumesc mult! )

Alexandra, participant BIP - Porto, Portugalia

“Calatoria” în Porto a fost o experiență cu adevărat unică. Activitățile de la universitate au fost foarte interesante și interactive prin care am exersat lucrul în echipă și am învățat să ne descurcam în diferite situații. A fost o oportunitate excelentă unde am cunoscut oameni noi și am legat prietenii, dar și din care am învățat să mă adaptez unui nou stil de viață, într-o țară străină. Aș repeta cu drag această experiență!

Cristian, participant BIP - Porto, Portugalia

Salutare! Experiența din Porto a fost una nemaipomenită și a rămas întipărită în memoria mea. Activitățile desfășurate nu au fost ieșite din comun, dar modul în care s-au petrecut a fost foarte plăcut. De la împărtășirea experiențelor personale până la cățărat și înot, toate momentele au fost centrate în jurul colectivului, care deși a fost divers, cu persoane din trei țări, a fost foarte apropiat și unit. Mă simt foarte recunoscător că am avut oportunitatea de a participa în această aventură de o săptămână, pe care aș repeta-o oricând!

Cătălin, participant BIP - Porto, Portugalia

Programul BIP de la Universitatea din Maia a fost extraordinar! În primul rând, fiind prima mea vizită în Portugalia, mai cu seamă în Porto, m-a uimit frumusețea orașului și a oceanului. În al doilea rând, Universitatea Maia este un loc absolut perfect pentru tot ce înseamnă a fi student, are un campus extrem de dotat din toate punctele de vedere, iar a avea o altfel de experiență la ei pentru mine a fost o mare realizare.  Dar mai ales, faptul că am avut 5 zile pline de activități care mai de care mai provocatoare și am întâlnit oameni minunați din Polonia, Wroclaw, și din Porto, este partea cea mai frumoasă. Cu siguranță este o experiență fără egal care a meritat din plin!

Alexandra, participant BIP - Porto, Portugalia

Serviciul Relații Internaționale

Anca IONESCU

E-mail: anca.ionescu(at)uaic.ro
Telefon: + 40 232 20 17 82

Program de lucru cu publicul: Luni – Vineri, orele 8.00– 16.00