Programul ERASMUS MUNDUS

ErasmusMundus

Erasmus Mundus este un program de burse pentru schimburi academice finanţate de Comisia Europeană. Bursele oferă atât studenţilor selectaţi la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, cât şi personalului didactic şi ne-didactic sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport, asigurare, eventualele taxe de înmatriculare, cheltuielile de întreţinere şi cazare.

Proiectele ERASMUS MUNDUS la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi:

EmergeEMERGE (Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring ReGion in the East: Ucraina, Moldova, Belarus) (aprobat în 2011) este primul proiect Erasmus Mundus Acţiunea 2 din România. Proiectul a fost creat pentru a ajuta studenţii la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, cât şi personalul didactic şi ne-didactic, să dobândească experienţă, cunoştinţe şi să stabilească contacte îm cadrul reţelei EMERGE. În cadrul acestui proiect vor avea loc un număr de 277 de mobilităţi de către studenţii la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, personalul didactic şi ne-didactic, pe durata a 3 ani academici (între 2012 – 2015). Sunt acoperite toate domeniile tematice în ambele direcţii, în concordanţă cu domeniile de interes şi numărul de mobilităţi acceptate şi convenite de către fiecare universitate parteneră, dar şi cu numărul de mobilităţi impus de program pentru ţările Lotului 8.

EdenEDEN (aprobat în 2012) – Parteneriatul dintre universităţile europene şi universităţile din Israel asociate în Consorţiul EDEN intenţionează să intensifice şi să extindă legăturile de cooperare deja existente între ele datorită numărului important de factori de natură academică, politică şi socială. Obiectivele proiectului vor fi atinse prin schema de mobilităţi care prevede 122 de mobilităţi pe termen scurt şi pe termen lung de către studenţii la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, cât şi personalul didactic şi ne-didactic. Schimburile academice se vor efectua în special din universităţile Lotului 3 în universităţile europene (96 din Israel către UE şi 26 din UE către Israel) în perioada 2013 – 2016.

  • COORDONATOR: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România
  • CO-COORDONATOR: Interdisciplinary Center Herzliya, Israel
  • Site: http://eden.uaic.ro

IanusIANUS (aprobat în 2012) este un program de mobilităţi Erasmus Mundus, acoperind zona geografică a Lotului 5: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. Durata proiectului este de 48 de luni, iar numărul total al mobilităţilor prevăzute este de 280, pentru toate nivelele de studiu şi perioadele de mobilitate (burse pentru studii complete de master din Lotul 5 şi burse pentru studii de durată scurtă pentru toate nivelele de studiu şi toate tipurile de mobilitate).

  • COORDONATOR: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România
  • CO-COORDONATOR: National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Ucraina
  • Site: http://ianus.uaic.ro

IANUSIIIANUS II (aprobat în 2013) este un program de mobilităţi Erasmus Mundus finanțat de Comisia Europeană, acoperind zona geografică a Lotului 5: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. IANUS II va sprijini studenții (nivel licență, master și doctorat), cercetătorii post-doctorat și personalul academic în dobândirea experienței profesionale valoroase prin burse de scurtă sau lungă durată care le va permite să studieze/muncească/cerceteze la una din universitățile partenere. Durata proiectului este de 48 de luni, iar numărul total al mobilităţilor prevăzute este de 194, pentru toate nivelele de studiu şi perioadele de mobilitate (burse pentru studii complete de master din Lotul 5 şi burse pentru studii de durată scurtă pentru toate nivelele de studiu şi toate tipurile de mobilitate).

  • COORDONATOR: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România
  • CO-COORDONATOR: National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Ucraina
  • Site: http://ianus.uaic.ro

Al-IdrisiAL IDRISIA scholarship scheme for exchange and cooperation between Europe and the Maghreb (Un program de burse pentru schimburi şi cooperare între Europa şi Maghreb) (aprobat în 2012) este un parteneriat Erasmus Mundus Acţiunea 2 Strand 1 pentru Lotul 1 (Algeria, Maroc, Tunisia) care va stabili o reţea activă de mobilităţi academice între 3 universităţi din Algeria, 4 universităţi din Maroc şi 3 universităţi din Tunisia, pe de o parte, şi 10 parteneri din Europa, de cealaltă parte. Proiectul va permite studenţilor la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, cât şi personalului didactic şi ne-didactic, să dobândească experienţă, cunoştinţe şi să stabilească contacte în străinătate. Unii studenţi din Maghreb vor avea chiar posibilitatea să se întoarcă în ţările de origine cu o diplomă relevantă de master sau doctorat. Proiectul se concentrează pe nevoile regionale din Maghreb şi dezvoltarea domeniilor specifice şi relevante ce vor fi definite de parteneri. Mai mult, proiectul oferă oportunităţi de educaţie şi training imbunătăţite pentru grupurile vulnerabile şi studenţii dezavantajaţi din punct de vedere socio-economic şi promovează egalitatea de şanse în accesarea învăţământului superior pentru studenţii din zonele slab dezvoltate.

AL IDRISI IIA scholarship scheme for exchange and cooperation between Europe and North Africa (Un program de burse pentru schimburi şi cooperare între Europa şi Africa de Nord) (aprobat în 2013) este un parteneriat Erasmus Mundus Acţiunea 2 Strand 1 pentru Lotul 1 (Algeria, Egipt, Libia, Maroc, Tunisia) care va stabili o reţea activă de mobilităţi academice între 19 universități nord-africane și europene și 6 universități asociate, sprijinite de 3 instituții asociate și Ministerele Educației din regiune. Proiectul va permite studenţilor la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, cât şi personalului didactic şi ne-didactic, să dobândească experienţă, cunoştinţe şi să stabilească contacte în străinătate. Unii studenţi nord-africani vor avea chiar posibilitatea să se întoarcă în ţările de origine cu o diplomă relevantă de master sau doctorat. Proiectul se concentrează pe nevoile regionale din Africa de Nord şi dezvoltarea domeniilor specifice şi relevante ce vor fi definite de parteneri. Mai mult, proiectul oferă oportunităţi de educaţie şi training imbunătăţite pentru grupurile vulnerabile şi studenţii dezavantajaţi din punct de vedere socio-economic şi promovează egalitatea de şanse în accesarea învăţământului superior pentru studenţii din zonele slab dezvoltate.

silkroute

SILKRoad Universities Towards Europe – (aprobat în 2013) proiectul își propune să intensifice cooperarea existentă dintre unii parteneri ai consorțiului, creând o nouă rețea multilaterală între universitățile europene și cele ale Asiei Centrale. Parteneriatul cuprinde 6 universități europene și 14 universități ale Asiei Centrale, plus 19 parteneri asociați.

  • Coordonator: Universitatea din Padova, Italia