Programul SEE – stagii de formare

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (2014-2021)

Mobilități de formare 2023-2024:

Mobilități de formare 2022-2023:

Selecție mobilități formare SEE 2021-2022:

Anunțuri:

Reguli generale:

Organizarea mobilităţii:

Plata grantului (80% înainte de plecarea în mobilitate, 20% la întoarcerea din mobilitate):

La întoarcerea din mobilitate:

  • Atestatul de prezenţă (Certificate of Stay)
  • Declaraţia de evitare a dublei finanţări
  • Raportul narativ de mobilitate

Această acţiune include finanțarea unui stagiu de formare pentru personalul UAIC, cu o durată între 2 zile și 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie), într-o universitate dintr-unul din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și reciproc. Pentru stagiile de formare cu o durată de două zile sau cu întrerupere, este obligatoriu ca (cele) două zile să fie consecutive.

Instituţiile de origine și cea gazdă trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare personalul participant la mobilitate. Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților și un program concret al întregii perioade.

Mobilități de formare aprobate de Agenția Națională 2019-2020

ANUNȚ STAGII DE FORMARE SEE 2018-2019

Regulament de selecție stagii de predare și formare 2018-2019

Arhivă

Burse și Cooperare Instituțională prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Informații generale Programul SEE 2013-2016

Această acţiune include finanțarea următoarelor posibilități:

  • Misiuni de predare pentru personalul  didactic din universități din România, cu o durată între 2 zile și 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie), într-o universitate dintr-unul din SD* și reciproc (minimum 8 ore de predare pe săptămână sunt obligatorii);
  • Participare la seminarii, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferințe, job shadowing  pentru personalul didactic si nedidactic din universități din România într-o instituție dintr-unul din SD și reciproc; durata este între 2 zile si 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie);

Instituţiile  de origine și cea gazdă  trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare  personalul participant la mobilitate (predare sau formare). Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților  și un program  concret  al întregii perioade. Atunci când  este vorba despre  un cadru didactic  cu o  misiune de predare, misiunea trebuie să aibă la bază un acord interinstituţional între universitatea de origine și cea gazdă.

Beneficiarii sunt selectaţi de instituţia de învăţământ superior de origine printr-un proces clar șitransparent. Aceștia  vor fi considerați  “beneficiari de fonduri SEE” si echivalenți cu “personalul didactic șinedidactic Erasmus”.

Mobilități de predare și formare ale staff-ului în Programul SEE 2015-2016 

Mobilități de predare și formare ale staff-ului în Programul SEE 2014-2015 

Mobilități de predare și formare ale staff-ului în Programul SEE 2013-2014

PE ÎNTREAGA DURATA A PROGRAMULUI (2014-2016) NU SE VA FINANȚA PENTRU ACEEAȘI PERSOANĂ MAI MULT DE O MOBILITATE (DE EXEMPLU, O PERSOANĂ CARE A PRIMIT UN GRANT ÎN CADRUL APELULUI 2013 NU VA MAI PRIMI NICIUN ALT GRANT LA APELURILE 2014, 2015 SAU 2016). ACEASTĂ RESTRICȚIE NU SE REFERĂ ȘI LA VIZITE PREGĂTITOARE.

Beneficiarii  cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.

*SD = stat donator (Islanda, Norvegia, Liechtenstein)

Program de predare

Program de formare

Certificat de prezenta

Raport final

Declaratie de evitare a dublei finantari

Model Contract financiar de predare / formare SEE 2015-2016

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA

Anca IONESCU
Tel: + 40 232 20 17 82
Email: anca.ionescu(at)uaic.ro

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.