Şcoala şi Grădiniţa ,,Junior” din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează, în perioada 22 – 26 februarie a.c, înscrieri în clasa I, respectiv grupa mică pentru anul şcolar 2010-2011.

Actele necesare la înscriere sunt: certificatul de naştere al copilului, buletinul/cartea de identitate a ambilor părinţi, certificatul de căsătorie al părinţilor, hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul), câte o copie xerox pentru fiecare. Dosarele se depun la secretariatul şcolii, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.

Copiii vor beneficia de resurse deosebite: o şcoală nouă, dotată la standarde occidentale, în care se vor desfăşura programe instructiv-educative coordonate de un personal specializat.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este singura universitate din România care oferă şi educaţie primară şi preşcolară.