Facultatea de Istorie

Contact

Adresă: sat Siliştea, com. Români, jud. Neamţ

Coordonator: Lector univ. dr.  Neculai BOLOHAN
Catedra de istorie veche şi arheologie (Casa Catargi)
E-mail: neculaibolohan@yahoo.com
Telefon: 0232 20 1633

Prezentare

Situat într-un splendid peisaj actual, Şantierul arheologic de la Siliştea, punctul „Pe Cetăţuie” cuprinde resturile arhitectonice şi artefactuale ale unei aşezări fortificate situată pe un platou din vârful unei coline care face parte din rama sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa. Din anul 2000, când au debutat cercetările, au fost identificate numeroase resturi artefactuale, complexe arheologice, care probează o îndelungată locuire la interferenţa dintre două importante culturi ale Epocii bronzului. Prin situarea sa, între valea Bistriţei şi valea Siretului şi în vecinătatea Transilvaniei, aşezarea de la Siliştea poate fi considerată o importantă „staţie de legătură”.

Condiţii de acces: situl arheologic se află în proximitatea oraşului Buhuşi. O a doua variantă poate fi urmată pe E 85, 10 km sud de Roman şi apoi DJ 15 până în localitatea Siliştea.