Facultatea de Geografie și Geologie

Contact

Telefon: 0232 20 1482

Adresa: Tulnici, jud. Vrancea

E-mail: vasiliniucionut@yahoo.com

Director: Lect. dr. Ionuț VASILINIUC

Websitehttp://www.statiunigeografie.uaic.ro/tulnici/index.html

Prezentare

Localitatea Tulnici din județul Vrancea este situată la o distanță de circa 60 km de municipiul Focșani și aproximativ 250 km de Iași, accesul fiind facilitat de D.N. 2D, Focşani – Târgu Secuiesc.

În plină zonă istorică a Țării Vrancei, Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Simion Mehedinți”, Tulnici – Vrancea se găsește din punct de vedere fizico-geografic pe rama estică a Munților Vrancei, parte componentă a Carpaților Orientali, la contactul cu Depresiunea Vrancei, subunitate a Subcarpaților Vrancei.

Asezare11

Scurt Istoric

Din anul 2000, pe baza unui protocol, Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie a început să utilizeze facilitățile existente în acel moment în cadrul fostei stații meteorologice, în scopul desfășurării unor activități de cercetare și ulterior, după 2003, de practică studențească.

Stația meteorologică din localitatea Tulnici, aflată în administrarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Administrația Națională de Meteorologie București, trece oficial începând cu anul 2005 în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin intermediul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în conformitate cu prevederile HG nr. 480/26.05.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 474/03.06.2005.

La momentul preluării, suprafața stațiunii era de 3770 mp la care s-au mai adăugat ulterior alți 1007 mp concesionați de la Consiliul Local al Comunei Tulnici, jud. Vrancea. Conform protocolului stabilit între cele două părți au fost preluate și o serie de construcții și amenajări proprii unei stații meteorologice și anume o clădire principală și platforma meteorologică (figura nr. 2), menținându-se totodată obligativitatea de a continua măsurătorile de profil.

Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească ”Simion Mehedinți”, Tulnici – Vrancea, a apărut în primul rând din inițiativa și prin strădania domnului Prof. univ. dr. Gheorghe Lupaşcu, acesta deținând timp de trei ani, în intervalul 2000 – 2003, funcția de director, urmat în perioada 2003 – 2012 de conf. univ. dr. Doru Toader Juravle, iar între 2012-2018 de conf. univ. dr. Lilian Niacșu.

Baza materială

În plan administrativ, de la preluarea stațiunii s-au avut în vedere o serie de acțiuni care au avut drept scop completarea și diversificarea continuă a bazei materiale în scopul asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea activităților specifice:

 • În anul 2005 s-a construit un foișor cu scop exclusiv didactic (pentru desfășurarea activităților de grup);
 • În anul 2008 a fost renovată capital clădirea principală;
 • În perioada 2012- 2015 s-a realizat branșamentul la apa curentă și instalarea unei fose septice ecologice care respectă normele tehnice în vigoare;
 • În anul 2015 s-a finalizat construire unei anexe, atașată de bucătărie, cu rol de spațiu de luat masa precum și cu rol în desfășurarea altor activități administrative;
 • În 2017 s-a realizat Încheierea de intabulare nr. 36955 din data de 22.06.2017. Prin urmare, conform Cărţii Funciare nr. 53186 s-au intabulat dreptul de proprietate în favoarea Statului Român, Domeniul Public şi a dreptului de administrare în favoarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi asupra suprafeţei de 3770 mp, inclusiv trei construcţii.
 • În colaborare cu Serviciul Tehnic al Universităţii s-au făcut demersurile necesare amplasării unor totemuri de semnalizare a stațiunii.

Personalul de întreținere al staţiunii este format din doi salariaţi cu contract de muncă permanent, care au rolul de a asigura securitatea și întreținerea stațiunii, precum şi de a efectua observaţiile meteorologice curente

Activitatea pe plan didactic

Din momentul preluării în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, stația meteorologică a devenit Stațiunea de cercetare și practică studențească „Simion Mehedinți”, Tulnici – Vrancea diversificându-și astfel activitatea, în primul rând pe plan didactic și mai apoi pe cel de cercetare.

Prin poziția geografică de excepție, Stațiunea de cercetare și practică studențească „Simion Mehedinți” din localitatea Tulnici a reprezentat în ultimii 17 ani un punct extrem de important în organizarea și efectuarea practicilor de teren prevăzute în cadrul programelor didactice ale departamentelor de Geografie sau Biologie.

Graphic1Cadrul fizico-geografic de excepție, extrem de diversificat din punctul de vedere al orografiei, climei, vegetaţiei şi solurilor și cel uman geografic recomandă Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Simion Mehedinți” ca un veritabil „laborator de teren” pentru instruirea practică a studenţilor geografi, geologi şi biologi etc.

În acest context, se pot enumera numeroase obiective de interes științific legate de cadrul natural, cum ar fi: Parcul natural Munții Vrancei, Rezervația Cheile Tișiței, Rezervația Cascada Putnei, punctele geologice „La strâmtură”, „La grumaz”, „Fierăstrău” etc.

Din punct de vedere uman geografic, zona se suprapune pe istorica „țară” a Vrancei. Forma străveche, originală de autoadministrare sub forma „obștilor”,  activitățile economice tradiționale (prelucrarea lemnului, oieritul, producerea tradițională a alimentelor), tradițiile, arhitectura etc. reprezintă aspecte unice care atrag din ce în ce mai mulți turiști.  Printre arealele turistice din ce în ce mai căutate se pot enumera: Lepșa – Greșu, Soveja, Năruja – Vrâncioaia. Printre obiective mai cunoscute sunt: drumul istoric al Mioriței, bisericile vechi din lemn (ex. Valea Sării, Păunești, Vrâncioaia), mănăstiri și schituri (Lepșa, Valea Neagră) etc.

Astfel, profitând de cadrul geografic natural și antropic extrem de ofertant, în perioada 2004-2019, peste 3500 de studenţi au efectuat practica de specialitate în staţiune, repartizaţi la următoarele specializări atât din cadrul programelor de licență: Geografie, Biologie, Geografia turismului, Hidrologie – Meteorologie, Geografia mediului, Planificare teritorială, cât și de master: Riscuri Naturale şi Amenajarea Teritoriului, Mediul Actual şi Dezvoltare Durabilă, Turism şi Dezvoltare Regională. Practic, în fiecare an universitar, în intervalul iunie – august, peste 200 de studenți ai anului I –  licență își desfășoară practica de teren.

Principalele activități desfășurate anual în cadrul stațiunii sunt:

 • Practică de specialitate a studenților geografi din Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul în Chișinău, Republica Moldova (25 iunie – 5 iulie)
 • Practică de specialitate Master Riscuri naturale și amenajarea teritoriului (15-25 iunie)
 • Practică de specialitate Licență Geografie, Geografia Mediului (4-5 grupe, aprox. 7 iulie – 5 august)
 • Aplicație practică cu studenții medaliați la Olimpiada Națională de Geografie organizată de Departamentul de Geografie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (aprox. 5-15 august)
 • Aplicație practică de vară destinată elevilor participanți la Olimpiada Națională de Geografie
 • Aplicații de teren în cadrul unor manifestări științifice organizate de Facultatea de Geografie (ex. Simpozionul Factori și procese pedogenetice din zona temperată).

Activitatea de cercetare

Persoanele care efectuează în prezent activități de cercetare în cadrul stațiunii sunt cadre didactice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Biologie, Colectivul de Geografie al Filialei Iași a Academiei Române etc.), dar și doctoranzi și masteranzi din cadrul aceleiași instituții.

Astfel, activitatea de cercetare de bază efectuată aici se referă îndeosebi la activitățile specifice desfășurate în cadrul programelor de doctorat (domeniile Geografie și Știința Mediului) și de master (specializările Mediul Actual şi Dezvoltare Durabilă, Riscuri Naturale şi Amenajarea Teritoriului, Turism şi Dezvoltare Regională).

Până în prezent au fost elaborate mai multe teze de doctorat, temele abordate suprapunându-se cadrului natural din zonă și folosind suportul logistic al Stațiunii de la Tulnici. Dintre temele abordate se pot menționa: studiul geomorfologic al Depresiunii Vrancei, studiul tranzițiilor fizico-geografice din Țara Vrancei, riscuri naturale și antropice în zona Munților Vrancei – dep. Lepșa-Greșu.

În fiecare an, studenți ai programelor de master, îndeosebi cei din cadrul Masterului de Riscuri naturale și amenajarea teritoriului, în cadrul unor aplicații prevăzute în programa analitică a specializării, participă la o serie de activități de cercetare, tematicile fiind axate pe direcții cum ar fi:

– evaluarea resurselor naturale (geologice, geomorfologice, climatice, hidrice, biogeografice, pedologice etc.)

– evaluarea impactului antropic asupra mediului (evaluarea calității terenurilor, degradarea terenurilor, fenomene de risc și vulnerabilitate), dar și în ceea ce privește  planificarea și amenajarea sustenabilă a teritoriului ca unică soluție de dezvoltare durabilă.

Atât echipamentele existente, folosite în cercetare (Sistem GPS – GNSS Trimble R4 cu  Software TBC, Stație totală Trimble M3, Echipament Eijkelkamp complet pentru prelevarea de probe de sol până la 7m) cât și cele care se doresc să fie achiziționate pe viitor sunt gândite ca parte a unui Laborator de Geografie Aplicată axat pe activități de cercetare în teren (măsurători de teren, prelevare probe etc). În acest fel, se dorește ca Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Simion Mehedinți”  să devină, prin amenajare și dotare, un cartier general al activităților primare de teren, dublate de o stocare și prelucrare primară a acestora.

În concluzie, în activitatea de cercetare se urmăresc două direcții principale:

 1. Participarea ca partener cu rol de fundamentare științifică la implementarea unor Proiecte de dezvoltare locală și regională axate în primul rând pe finanțare europeană în domenii ce țin de infrastructura rutieră, captări și aducțiuni de apă, rețele de canalizare, protecția mediului în general etc. (Primăriile comunelor din zona subcarpatică și carpatică a curburii – jud. Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Agențiile județene de protecția mediului). Totodată, se poate oferi consultanță ONG-urilor și societăților private interesate în implementarea unor proiecte de dezvoltare care să țină cont de mediu.
 2.  Odată dotat Laboratorul de Geografie Aplicată la cele mai înalte standarde, Stațiunea de Cercetare de la Tulnici poate aplica pentru accesarea unor proiecte naționale și interanționale de cercetare avansată a mediului, axate pe direcția hazardelor și riscurilor naturale, impactul acestora asupra societății și metode și mijloace de prevenire, combatere (unde e cazul) sau minimizare a efectelor acestora.

Galerii foto

Iunie 2019 – Practică master „Riscuri naturale și amenajarea teritoriului”

Iunie 2018 – Aplicație practică a studenților geografi din Chișinău

Iunie 2015 – Aplicații pe teren ale studenților masteranzi de la specializarea „Riscuri naturale și amenajarea teritoriului”

2014 – Aplicații practice de vară destinate elevilor olimpici participanți la Olimpiada Națională de Geografie