Programul de Cercetare-Dezvoltare- Inovare pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata

-STAR –

Nr. crt.

Facultate

Nr.contract

Titlul contractului

Numele directorului de proiect

Valoare postcalcul 2017

1

Fizica

180/
20.07.2017

 Sinteza analogilor de praf interstelar folosind metode cu plasmă

SYNTHESIS OF INTERSTELLAR DUST ANALOGS BY PLASMA METHODS

PLASMADUST

Lect.univ.dr.Ionuț Topală

440,767.18

2

Fizica (P1)

162/
20.07.2017

AiRFRAME – Determinarea proprietatilor aerosolilor atmosferici din date de spectroscopie

Aerosol properties retrieval from remote sensing spectroscopic measurements

Conf. univ. dr. Silviu Gurlui 86,950.00
3 Fizica (CO) 169/
20.07.2017
SATY – Micro-propulsoare hibride pentru sateliti/Satellite hybrid micro-thrusters Conf. univ. dr. Silviu Gurlui

557,375.00