Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe
1. PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0115 31 B/2021 1.2.2021-30.09.2021 Tranzitia energetica de la carbune si carbon: efecte asupra societatilor Stefan BONCU Fisa de evidenta – 319 Fise rezultat

Anexa 2a

2 GI-UAIC-2018-08 8/2019 03.01.2019-31.12.2021 Factori psihosociali asociați cu markeri ai stresului endocrinologic  la pacientele cu cancer mamar Irina Crumpei-TANASĂ Fisa de evidenta – 314 Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P1-1.1-PD2016-0902

PD 87/2018

02/05/2018-30/04/2020

Stresul posttraumatic la victime ale accidentelor rutiere: analiză și modalități de intervenție,

acronim PTSD-AI

Cornelia MĂIREAN

Fisa de evidenta – 306

Fise rezultat

Anexa 2a

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Emoţii şi moralitate: influenţele strategiilor de reglare emoţională asupra judecăţilor morale

HOLMAN ANDREI CORNELIU

Fisa de evidenta nr. 220

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Tip proiect Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe
Granturi Interne Amintiri false. Implicatii pentru domeniul juridic si cel clinic MĂIREAN CORNELIA Fisa de evidenta nr. 107

 Fisa de rezultat

Anexa 2a