Contact

Adresa: Str. Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Corp B

Telefon: 0758886680

E-mail: ceaifeaa@gmail.com

Instagram: @ceaifeaa

Facebook: CEAI – Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale

https://www.facebook.com/comunitateaEAI

Prezentare

Comunitatea de Economie și Afaceri Internationale (CEAI) -organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, dedicată studentilor de la specializarea Economie și Afaceri Internaționale, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.

Obiectivele Asociaţiei Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale:

 • Organizarea de proiecte și activități care să contribuie la atingerea scopului Asociaţiei;
 • Reprezentarea membrilor Asociaţiei pe lângă autoritățile și administraţia învățământului superior, administraţia de stat, precum și pe lângă alte organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • Susţinerea și promovarea intereselor socio-profesionale ale studenților care urmează specializarea Economie și Afaceri Internaționale;
 • Sprijinirea activității de modernizare a învățământului economic, prin training-uri și conferințe de informare și dezvoltare personală;
 • Consolidarea relaţiilor cu mediile universitare și de cercetare ştiinţifică din străinătate;
 • Propagarea culturii economice în rândul membrilor Asociaţiei, promovarea ideilor şi studiilor economice cu impact asupra economiei aplicate, inclusiv prin publicaţii proprii;
 • Organizarea de manifestări culturale, sportive și de divertisment;
 • Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, organizații patronale, organe ale administraţiei publice de stat centrale sau locale, instituții de învăţământ și cu alte organisme pentru desfășurarea de activități necesare îndeplinirii scopului principal al Asociaţiei;
 • Organizarea de cluburi, cercuri și reuniuni studențești și ale absolvenţilor de învățământ superior.

Valorile CEAI:

 • Inițiativă
 • Etică
 • Conectare
 • Dezvoltare

Departemente:

 • Resurse Umane
 • Fundraising
 • Proiecte
 • Relații Publice
 • Marketing

Proiecte:

Festivalul de Film – Multicolor

Atelierul de Dezbateri

Colinde CEAI

Dăruiește din CE AI

Invitație la CEAI

Consiliul Director al CEAI:

 • Iațuc Elena – Președinte CEAI (elena.iatuc03@gmail.com, 0758886680)
 • Chira Cristina – Vicepreședinte CEAI (0754 617 935)
 • Țiberneac Valentina – Secretar general CEAI
 • Baluța Doinița – Responsabil al Departamentului de Resurse Umane CEAI
 • Culaghin Valentin – Responsabil al Departamentului de Fundraising CEAI
 • Iftimie Arsenia – Responsabil Proiecte CEAI
 • Veveriță Marcela – Responsabil Relații Publice CEAI
 • Osoianu Anastasia – Responsabil Marketing CEAI