Studenții care, din diferite motive, trebuie să își dea licența la toamnă, din cauze obiective (sunt bolnavi/ locuiesc în localități limitrofe, fără acces la internet etc.), vor putea participa în toamnă la o sesiune de admitere la master specială? Sau se vor înscrie pe locurile rămase?

În sesiunea de admitere septembrie 2020, candidații se vor putea înscrie doar pe locurile rămase disponibile în urma sesiunii de admitere iulie 2020.

Cum se va proceda în vederea admiterii la studiile de doctorat? Va fi posibil online?

Având în vedere că sesiunea de admitere este în septembrie 2020, în funcție de evoluția situației de până atunci, se va lua o decizie. Luați în calcul și admiterea online în cazul mai putin favorabil.

Da, va fi posibilă admiterea online conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii in ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021.