Contact

Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iași – 700505, Romania (Corp I)
Telefon:  0232.20 1318
E-mail: studeur@uaic.ro
Website: http://www.cse.uaic.ro

Director: prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Telefon: 0232 20 1376
E-mail: gcpas@uaic.ro

Prezentare 

Centrul de Studii Europene este departament interdisciplinar din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost înființat în anul 2000, prin programul UE – Phare Romania (RO – 9706-01-02), ca departament inter-facultăți. În anul 2017, CSE a fost afiliat Facultății de Drept ca departament interdisciplinar (economie, drept, istorie, științe politice și administrative, geografie, altele) pentru organizarea de programe de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare în domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, în colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

Promovând Studiile europene ca domeniu pluri și interdisciplinar de educație și cercetare, CSE se dezvoltată pe linia a trei direcții strategice de acțiune:

  •   Inițierea și dezvoltarea programelor de educație și formare profesională în arii specifice studiilor europene și dezvoltării regionale;
  •   Dezvoltarea cercetării și consultanței pe teme prioritare de interes la nivel european și de interes specific pentru Regiunea Nord Est (asociind resurse/ potențial de cercetare al Universității în cadrul unor proiecte pluri/ inter-disciplinare);
  •    Inducerea, diseminarea cunoașterii despre UE și instituționalizarea ideilor de apartenență la civilizația europeană, în spațiul universitar și în societate.

Centrul organizează în acest scop programe interdisciplinare și specializate de master, cursuri facultative „Jean Monnet” și cursuri postuniversitare de scurtă durată (Manager proiect, Evaluator proiecte, Expert accesare fonduri europene, Formator de formatori), realizează cercetări și oferă consultanță în domeniul studiilor europene, participă la programe naționale și internaționale de cooperare în educație și cercetare, promovează informarea, dezbaterea și dialogul cu privire la Europa și procesul de integrare prin conferințe, seminarii, publicații de specialitate.

Domeniile prioritare de cercetare promovate în cadrul Centrului sunt: economie europeană, dezvoltare regională și convergență, economie și afaceri internaționale, sisteme de guvernare și politici europene, relații internaționale.

Programele educaționale ale CSE au avantajul corelării între o specializare obținută prin studiile de licență și o formare profesională interdisciplinară în studii europene care lărgește, prin competențele dobândite, posibilitățile de inserție pe piața muncii, atât în mediul public, cât și în cel privat, cum ar fi: instituții și organisme europene, administrația publică centrală și locală, justiție și afaceri interne, instituții culturale, de cercetare, învățământ, mass-media, organizații non-guvernamentale, companii cu afaceri pe piața europeană, firme de consultanță și management de programe europene, organisme implicate în aplicarea politicilor europene.

Începând cu anul 2009, Centrul de Studii Europene a fost recunoscut ca Centru de excelență Jean Monnet, iar din 2008 coordonează activitatea Centrului de Documentare Europeană Jean Monnet al Universității. Face parte din rețeaua Jean Monnet, rețeaua Europe Direct, rețeaua Team Europe, rețeaua comunicatorilor REGIO Nord-Est și rețeaua de inovare Nord-Est. Este membru al Regional Studies Association, European Consortium for Political Reasearch, The Partnership for Peace Consortium, The Academic Association for Contemporary European Studies.

CSE a primit Premiul de Excelență al Institutului European România pentru cercetare și formare în afaceri europene din partea Institutului European din România (2012) și Premiul de Excelență Start 2020, acordat de Agenția de Dezvoltare Nord Est (2014).

Departamente

  • Departament didactic (programe interdisciplinare de master, învățământ zi și cu frecvență redusă);
  • Departament cercetare (domenii: Economie și politici europene, Drept european, Științe politice și administrative, Dezvoltare regională, Politica europeană de vecinătate și cooperare transfrontalieră, altele);
  • Departament formare continuă (cursuri de perfecționare acreditate ANC/ CNFPA – recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației);
  • Departamentul de informare, documentare și proiecte europene (servicii de informare și documentare despre UE).

Personal

Centrul de Documentare Europeană
Coordonator: Ciprian ALUPULUI
Telefon: 0232 20 1102 interior  2435
E-mail: cde@uaic.ro
Secretariat

Secretariat ZI: Cristina JITĂREANU
Telefon: 0232 20 1318
E-mail: studeur@uaic.ro

Secretariat FR / programe de formare continuă: Răzvan BALAN
Telefon: 0232 20 1102 interior 2436
E-mail: infocse@uaic.ro

Administrativ
Administrator financiar: Daniel MEREUTĂ
Telefon: 0232 20 1102 interior 2435
E-mail: cseadmin@uaic.ro

 Program de lucru cu publicul

  • Luni – Miercuri: 10.00 – 12.00
  • Joi – Vineri: 14.00 – 16.00