Contact

Facultatea de Istorie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași
Bd. Carol I, nr. 11, 700506,Iași, România

Persoane de contact
Coordonator științific: lect.  dr. Liviu PILAT
Telefon: 0232 20 1274
E-mail: liviu.pilat@gmail.com
Secretar științific:  conf. dr. Bogdan-Petru MALEON
Telefon: 0232 20 1274
Fax: 0232 20 1156
E-mail: maleonb@uaic.ro

Prezentare

Activitatea centrului se înscrie în tendința recentă a istoriografiei europene de renovare a istoriei politice, în care rolul elitelor și formele de expresie ale puterii ocupă un rol tot mai important.

În cadrul centrului activează profesori și cercetători din cadrul Facultății de Istorie și colaboratori din țară și din străinătate.

Cercetările derulate și prezentate la manifestările științifice organizate sub egida centrului vizează aspecte de teologie politică medievală, antropologie istorică, istorie socială și prosopografie.

În cadrul centrului este editată revista Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe, publicație ce reunește studii ale specialiștilor români și străini referitoare la istoria și cultura Europei Centrale și de Est.