Despre proiect

Proiectul ”Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” cod POSDRU/1.5/S/59184 îşi propune să susţină excelenţa şi creativitatea în cercetarea economică românească, prin crearea unei generaţii de tineri cercetători care să se integreze în aria de cercetare la nivel european.

Prin dezvoltarea unei şcoli postdoctorale de tip reţea se urmăreşte sprijinirea tinerilor doctori în economie, din toate regiunile de dezvoltare, astfel:

 • Pe parcursul a 28 de luni, cercetătorii postdoctoranzi sprijiniţi vor primi o bursă în cuantum de 3.400 lei net/lună;
 • Proiectul prevede resurse pentru mobilităţi obligatorii în state membre ale Uniunii Europene pe o durată medie de 3 luni, cu un sprijin financiar suplimentar de 1.700 lei/lună de mobilitate;
 • Resurse pentru 5 deplasări interne şi 3 deplasări externe, cu caracter obligatoriu, pe o durată medie de 3 zile, în vederea participării la conferinţe, ateliere tematice şi alte evenimente similare;
 • Proiectul asigură cercetătorilor sprijiniţi accesul la baze de date internaţionale în vederea realizării cercetării.
 • Prin susţinerea mobilităţilor de cercetare la universităţi europene de prestigiu, a participărilor la conferinţe ştiinţifice internaţionale, prin publicarea de articole în reviste de specialitate de top va fi îmbunătăţită vizibilitatea cercetătorilor români la nivel european.

Scop și obiective

Proiectul îşi propune să ofere posibilitatea tinerilor doctori în economie de a-şi aprofunda cercetările după finalizarea tezelor de doctorat pentru a-şi desăvârşi competenţele în domeniile lor de specializare economică.
Proiectul încurajează cercetările economice de frontieră şi interdisciplinare, respectiv colaborările dintre tinerii doctori în diferite domenii de specializare, de la universităţi din Romania.

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:

 • asigurarea continuităţii cercetării prin stimularea studiilor postdoctorale;
 • creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării;
 • focalizarea cercetărilor postodoctorale pe obiectivele agendei de convergenţă economică;
 • încurajarea cercetării interdisciplinare şi dezvoltarea unor noi teorii ştiinţifice;
 • prioritizarea studiilor pentru evoluţia proceselor integrative europene;
 • deschiderea colaborării cu universităţi şi centre de cercetare din Uniunea Europeană;
 • elaborarea cadrului instituţional de desfăşurare a studiilor şi cercetărilor post doctorale;
 • realizarea de programe de cercetare postdoctorală în domeniile prioritare cu înalt grad de transfer în sectorul public şi privat, etc.

Coordonator

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Parteneri

 • Universitatea din Reading (Marea Britanie)
 • Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi
 • Universitatea de Vest din Timisoara

Durata

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni (3 mai 2010 – 30 aprilie 2013)

Finanțare

Realizarea acestui proiect sprijină obiectivul general al axei prioritare – creşterea competitivităţii economiei româneşti în condiţiile unei societăţi bazate pe cunoaştere. Proiectul se încadrează în axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” în domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.

Valoarea totală a proiectului este de 18.232.147 de lei, din care 17 656 840 finanţare nerambursabilă.

Informatii suplimentare pe site-ul proiectului : http://www.postdoctorat.ase.ro/