5.02.2011

La data de 05.02.2011, ora 10, în sala 339, domnul AILENEI P. CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’DIVERSITATEA BRACONIDELOR (INSECTA, HYMENOPTERA, BRACONIDAE) DIN ESTUL ROMÂNIEI ŞI IMPORTANŢA LOR ECOLOGICĂ’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Moglan, Decanul Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Mustaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Teodosie Perju,Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară, Cluj – Napoca;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pisică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Alexandru Crişan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

9.02.2011

La data de 09.02.2011, ora 10,00, în Sala Profesori, domnul IATAN CRISTINEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MAGIA, VRĂJITORIA ŞI DIVINAŢIA DIN PERSPECTIVĂ BIBLICĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Teologie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr.pr. Viorel Sava, Decanul Facultăţii de Teologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr.pr. Petre Semen, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ioan Chrilă, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr.pr. Constantin Oancea, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Conf.univ.dr.pr. Constantin Preda, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Teologie.

10.02.2011

La data de 10/02/2011, ora 12, în Sala „Al.Dima”, doamna VOICU M. AMALIA-FLORENTINA CĂS. DRĂGULĂNESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « AMBIVALENŢA TIPARELOR CLASICE ÎN OPERA LUI MIHAI EMINESCU », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

PreşedintevvProf.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Mănucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Ruja, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • C.P.I dr. Remus Zăstroiu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

11.02.2011

La data de 11/02/2011, ora 9, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, domnul BENŢE F. CORNELIU-CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « GESTIUNEA MODERNĂ A RISCURILOR BANCARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII PIEŢEI ASIGURĂRII CREDITULUI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Moşteanu Tatiana, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Georgeta Vintilă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

11.02.2011

La data de 11/02/2011, ora 10, în Sala „Grigore Vereş”, doamna PETROVICI F. OANA-MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’SCOTTISH IDENTITY BETWEEN EDWIN MUIR AND HUGH MAC DIARMID-THE CORNERSTONE OF THE TWENTIETH CENTURY SCOTTISH RENAISSANCE’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

11.02.2011

La data de 11.02.2011, ora 11,00, în Sala 373- Corpul B, doamna COŞERARU C. ROXANA- ELENA CĂS. VOICU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “COMPLEXELE DE PARAZITOIZI ŞI COMENSALI CARE REGLEAZĂ POPULAŢIILE CINIPIDELOR GALIGENE (HYMENOPTERA, CYNIPIDAE) LA STEJAR ÎN ZONA CENTRALĂ A MOLDOVEI (ROMÂNIA)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Biologie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Ioan Moglan, Decanul Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Andriescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Prof.univ.dr. Valentin Brudea, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Mustaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Valeriu Derjanschi, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

18.02.2011

La data de 18/02/2011, ora 11, în Sala 402 clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, doamna BRUMĂ G. IRINA CĂS. BILOUSEAC va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « DESCENTRALIZARE ŞI DECONCENTRARE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Panaite Nica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Brătianu Constantin, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Aurel Burciu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

18.02.2011

La data de 18/02/2011, ora 9, în Sala 402, clădirea UAIC din str. Lăpuşneanu, domnul FILIPESCU V. RĂZVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « DIMENSIUNILE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE ECONOMIEI SUBTERANE. STUDIU DE CAZ PENTRU ROMÂNIA », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius Epure, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

18.02.2011

La data de 18.02.2011, ora 10,00, în Sala H1, domnul HRIBAN V. CĂTĂLIN – IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “TOPOGRAFIA ORAŞULUI MEDIEVAL IAŞI. SECOLELE XIV-XVII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Lucreţiu Bîrliba , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Spinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Postică, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Chişinău;
 • Conf.univ.dr. Laurenţiu Rădvan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Vasile Chirică, Institutul de Arheologie, Academia Română, Filiala Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

18.02.2011

La data de 18/02/2011, ora 13, în Sala 402, cladirea UAIC din str.Lapusneanu, doamna COSMEANU I. IONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « TURISMUL LITORAL ÎN ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius Epure, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

19.02.2011

La data de 19/02/2011, ora 8.30, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, domnul NICHIFOR V. FLORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « SPECIFICITATEA CULTURALĂ ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAŢII SPORTIVE (CAMP-UL SPORTIV) », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Constantinescu, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Bibu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

19.02.2011

La data de 19.02.2011, ora 11,00, în Sala H 1, doamna PĂRĂLUŢĂ L. LIDIA CĂS. BAROI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “COMUNITATEA EVREILOR DIN DOROHOI ÎNTRE ANII 1919 ŞI 1945”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Lucreţiu Ion Bîrliba, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin Hlihor, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

19.02.2011

La data de 19/02/2011, ora 11, în Sala 3.15, doamna SÂRGHI M. DANIELA CĂS. BOCĂNEŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « THE STYLE OF THE PROS AND CONS DISCOURSES », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Horia Hulban, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Mihai Zdrenghea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Călina Gogălniceanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

25.02.2011

La data de 25/02/2011, ora 10, în Sala 502, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, domnul PETREA I. RENATO-GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « RELAŢII PUBLICE ŞI IDENTITATE VIZUALĂ ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ UNIVERSITARĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Plăiaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ciprian Marcel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

25.02.2011

La data de 25.02.2011, ora 10,00, în Sala D 206, doamna CRISTEA M. MIOARA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “REPREZENTAREA SOCIALĂ A INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. MITURI, EXPECTANŢE, CONVINGERI ŞI ATITUDINI ALE ROMÂNILOR FAŢĂ DE INTEGRAREA ÎN U.E.”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adrian Neculau, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Prof.univ.dr. Marcela Luca, Universitatea Braşov;
 • Prof.univ.dr. Ion Negură, Universitatea „Ion Creangă” Chişinău;
 • Conf.univ.dr. Mihai Curelaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

26.02.2011

La data de 26.02.2011, ora 9,00, în Sala H 1, domnul RADU M. GHEORGHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “POLITICA MILITARĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1947 – 1968”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Prof.univ.dr. Emilian Bold, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr.pr. Gheorghe Buzatu, Centru de Studii Europene al Academiei Române, Iaşi;
 • C.P.I dr. Petre Otu, Institulul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

26.02.2011

La data de 26/02/2011, ora 10, în Sala „Eugenio Coşeriu”, doamna COSTAŞ A. CORALIA-ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *,,ANTONIN ARTAUD ŞI RESPINGEREA TEATRULUI DE FACTURĂ ARISTOTELICIANĂ”*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Călinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mircea Morariu, Universitatea din Oradea;
 • Prof.univ.dr. Teodor Saulea, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mihaela Mîrţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

26.02.2011

La data de 26.02.2011, ora 11,00, în Sala H 1, doamna SÎRBU V. VASILICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PREMIILE NOBEL PENTRU PACE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (1918 – 1939)”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Conf.univ.dr. Silviu Miloiu, Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • Conf.univ.dr. Virgil Ţârău, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Florin Anghel, Universitatea „Ovidius” Constanţa;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

28.02.2011

La data de 28.02.2011, ora 12, în Amfiteatrul. Petre Bogdan, doamna MARINCAŞ C. OCTAVIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA CARACTERIZAREA FIZICO- CHIMICĂ A MATERIALELOR TEXTILE ISTORICE DIN COLECŢIILE DE ARTĂ MEDIEVALĂ ROMÂNEASCĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Bîcu Elena, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Bourceanu Gelu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ghirvu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Geba Maria, Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi;
 • C.P.I dr. Giurginca Maria, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

 

29.03.2011

La data de 29.03.2011, ora 12, în Sala Profesori, domnul CUŢARU N. CAIUS – CLAUDIUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “HOMO RELIGIOSUS ÎN VIZIUNEA LUI MIRCEA ELIADE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Viorel Sava, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Nicolae Achimescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Remus Rus, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr.pr. Emil Jurcan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.