01.06.2011

La data de 01/06/2011, ora 10, în Sala A 14, domnul *IANUŞ V. IULIAN- VALERIAN* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « *ANTROPOLOGIA LUI JACQUES MARITAIN ÎN „UMANISMUL INTEGRAL*” », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Alin Tat, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Wilhelm Dancă, Institutul Romano-Catolic Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

14.06.2011

La data de 14.06.2011, ora 10,00, în Sala Profesorilor- Facultatea de Teologie Ortodoxă, domnul NEDELCU VLADISLAV va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PARTICULARITĂŢI MISIONARE ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN MEDIUL URBAN. ABORDARE SOCIOLOGICĂ ŞI STUDIU DE CAZ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr.pr. Viorel Sava, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Valer Bel, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr.pr. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE .

15.06.2011

La data de 15.06.2011, ora 10,00, în Sala 339, domnul DOROŞENCU A. ALEXANDRU- CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ECOLOGIA SPECIILOR DE PĂSĂRI RĂPITOARE DIURNE DIN PARCUL NAŢIONAL MUNŢII MĂCIN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Biologie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Moglan Ioan, Decanul Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Iordache Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi

 • C.P.I dr. Munteanu Dan, Academia Română Bucureşti;
 • C.P.I dr. Ianos Kiss, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chişinău;
 • Conf.univ.dr. Carmen Gache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.

17.06.2011

La data de 17/06/2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul ACHIM V. DANIEL-SORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « ICOANA, EPIFANIA FRUMUSEŢII DIVINE», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihai Nistor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marin Aiftincă, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu Motru” din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petru Dunca, Universitatea de Nord Baia Mare;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

18.06.2011

La data de 18/06/2011, ora 10, în Sala B 417, domnul CÂRJĂ GH. DAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « E-MARKETING ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICA ŞI STATISTICĂ ECONOMICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Oprea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Marin Fotache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Luminiţa Hurbean, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Doina Dănăiaţă, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

21.06.2011

La data de 21.06.2011, ora 12, în Amfiteatrul “Petru Bogdan”, doamna AIRINEI GH. ELENA – LILIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “METODE RADIOCHIMICE ÎN STUDIUL PROCESELOR DE COROZIUNE”, în vederea obţineriititlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte:Conf.univ.dr. Adrian Bîrzu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Cecal, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Corneliu Podină, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.ing. Ioan Roşca, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Nemţoi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE .

23.06.2011

La data de 23.06.2011, ora 9, în Sala Senatului, doamna IONIŢĂ V. MĂDĂLINA (CĂS. RĂSCHIP) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “HYBRID METAHEURISTICS FOR SOLVING CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEMS”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gheorghe Grigoraş, Decan al Facultăţii de Informatică,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Henri Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dan Simovici, Universitatea Massachussets, Boston, SUA;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Dumitrescu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Daniela Zaharie, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICĂ .

23.06.2011

La data de 23.06.2011, ora 10, în Sala L1, doamna URSACHE M. MANUELA – ELENA (CĂS. OPRIŞAN) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PREPARAREA ŞI STUDIUL UNOR PULBERI ŞI FLUIDE MAGNETICE PENTRU APLICAŢII BIOLOGICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu – Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dorina Creangă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Laura Ţugulea, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Leontin David, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ

25.06.2011

La data de 25/06/2011, ora 11, în Amfiteatrul III.11, doamna *POPESCU O. OANA-RUXANDRA CĂS. HRIŢCU* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « STILUL ROMANELOR LUI D.H. LAWRENCE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Horia Hulban, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Elena Croitoru, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Mihai Zdrenghea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Călina Gogălniceanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

25.06.2011

La data de 25.06.2011, ora , în sala D206, domnul TEODORESCU F. ALINA-DIANA-NICOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “DETERMINANŢI SOCIALI ŞI COGNITIVI ÎN RELAŢIILE INTERPERSONALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Havârneanu Eugen Corneliu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculau Adrian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Cocorada Elena, Universitatea Braşov;
 • Prof.univ.dr. Negură Ion, Universitatea „Ion Creangă” Chişinău;
 • Conf.univ.dr. Nastas Dorin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.

29.06.2011

La data de 29.06.2011, ora 11, în Sala III 11, domnul CARASEVICI E. DRAGOŞ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «RECEPTARE PRODUCTIVĂ ÎN TEATRUL DE LIMBĂ GERMANĂ. DRAME ALE LITERATURII UNIVERSALE ÎN PRELUCRAREA LUI FRIEDRICH DÜRRENMATT», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinti:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Maximilian Bergengruen, Universitatea din Geneva;

Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Andrei Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Hans Jurgen Schrader, Universitatea din Geneva;

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Dominik Müller, Universitatea din Geneva;
 • Conf.univ.dr. Eleonora Ringler Pascu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Grigore Marcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.