Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut o finanțare de peste 1,9 milioane de lei la competiția FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) 2021, organizată de Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. Toate cele șase proiecte propuse de UAIC au fost aprobate:

 • Șanse egale la educație – echitate în societate!, buget 355.000 lei;
 • Internaționalizare prin creșterea vizibilității ofertei educaționale și susținerea mobilității academice, buget 320.000 lei;
 • Centrul de Practică și Studii Ornitologice – OrnitoCenter. Formarea de abilități practice în monitorizarea mediului cu ajutorul păsărilor, buget 400.000 lei;
 • Consolidarea ecosistemului antreprenorial din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), buget 200.000 lei;
 • UniTeach UAIC – Performanță și inovație în activitatea didactică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 380.000 lei;
 • Consolidarea activității de CDI din Unitățile de cercetare ale UAIC, prin dezvoltarea bazei materiale și susținerea resursei umane de cercetare, buget 332.000 lei.

Suma maximă care putea fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect a fost de 400.000 lei, cu următoarele excepții: domeniul 3 (doar pentru grădini botanice) – 600.000 lei și domeniul 4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) – 250.000 lei. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut, prin cele 6 proiecte aprobate, suma de 1.987.000 lei.

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România, finanțate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior. În acest sens, FDI urmărește finanțarea proiectelor de dezvoltare realizate de universități care se încadrează în 6 domenii strategice:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor;
 • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
 • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.