Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit de la Ministerul Educației și Cercetării autorizarea provizorie de funcționare pentru Centrul de Transfer Tehnologic iTransfer (CTT-iT). Noua entitate funcționează în cadrul Facultății de Informatică a UAIC, colectivul fiind format din cadre didactice, cercetători, programatori și analiști din domeniile IT, economic, juridic sau alte domenii complementare.

Centrul de transfer tehnologic iTransfer are misiunea de a stimula inovarea și transferul tehnologic în scopul valorificării rezultatelor cercetării prin introducerea acestora în circuitul economic sub formă de produse și servicii inovative. Domeniile de specializare inteligentă vizate în cadrul centrului sunt „Tehnologii informaționale și de comunicații” (Internetul Viitorului, Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software) și „Securitatea informatică a infrastructurilor și serviciilor”. Centrul își propune diversificarea continuă a domeniilor abordate, în funcție de specialiștii pe care îi va recruta în viitor.

Oferta de servicii a Centrului iTransfer cuprinde dezvoltarea de sisteme software proprii sau în colaborare cu întreprinderile solicitante, consultanță IT, organizarea de traininguri profesionale sau executive, de conferințe sau workshop-uri cu specific IT sau tutoriat Start-up sau Spin-off.

CTT-iT este o structură ce are ca scop abordarea în mod direct atât a nevoilor mediului academic pentru servicii de promovare, de aducere pe piață a rezultatelor cercetării și intermedierea transferurilor tehnologice, cât și a nevoilor întreprinderilor pentru servicii de consultanță privind implementarea de soluții inovatoare. Centrul iTransfer sprijină, de asemenea, și inițiativele antreprenoriale ale studenților de nivel Licență, Master, Doctorat în direcția dezvoltării de produse noi, alături de personalul academic din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Mai multe informații despre Centrul iTransfer pot fi consultate pe site.