Miercuri, 3 martie 2021, Excelența Sa Slaviša ČERANIĆ, Ambasadorul Bosniei şi Herţegovinei în România, a efectuat o vizită oficială la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). În cadrul acestei vizite, Excelența Sa s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC.

Discuțiile purtate s-au axat pe cooperarea dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și universități din Bosnia și Herțegovina dar și pe identificarea celor mai bune modalități de intensificare a acestei cooperări pe viitor, mai ales în ceea ce privește programul european Erasmus+. În perioada 2010 – 2020, studenții, cadrele didactice și cercetătorii UAIC au efectuat 50 de vizite academice la universități și alte instituții academice din Bosnia și Herțegovina, unde au derulat stagii de studii, de predare și de practică în cadrul programului Erasmus+, stagii de cercetare/documentare sau au participat la diferite evenimente științifice organizate în universitățile partenere.

Pe parcursul discuțiilor, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a afirmat deschiderea UAIC pentru noi colaborări cu instituții de învățământ superior din Bosnia și Herțegovina dar și pentru dezvoltarea celor existente. E.S. Slaviša ČERANIĆ și-a manifestat întreaga disponibilitate pentru a sprijini consolidarea cooperării dintre instituțiile academice din Bosnia și Herțegovina și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intensificarea stagiilor de studii cu precădere la nivel de master dar și facilitarea stagiilor de practică în cadrul companiilor de IT din Iași.