Vineri, 1 noiembrie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a semnat un acord de colaborare cu Universitatea Umanistă din Ismail (Ucraina). Documentul a fost semnat în cadrul unei întâlniri oficiale între prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC și prof. univ. dr. Yaroslav KICHUK, rector al Universității Umaniste din Ismail. La întâlnire a mai participat prof. univ. dr. Henri LUCHIAN, prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare al UAIC.

Acordul își propune consolidarea și promovarea colaborării dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Umanistă din Ismail. De asemenea, protocolul vizează îmbunătățirea relațiilor academice și culturale dintre cele două universități, ceea ce reprezintă baza pentru o cooperare eficientă, în special între facultățile și departamentele corespondente.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are o bogată tradiție în ceea ce privește colaborarea cu instituțiile de învățământ superior din Ucraina, începută în 1993 prin acordurile bilaterale încheiate cu Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici“ din Cernăuţi și Universitatea de Stat „Taras Şevcenco” din Kiev. În prezent, UAIC are încheiate acorduri bilaterale cu șapte instituții de învățământ superior din Ucraina. În perioada 2010-2019, 219 vizite academice au fost efectuate de studenții, profesorii și cercetătorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” la universități sau alte organizații din Ucraina, sub formă de stagii de studiu, predare sau practică, vizite de cercetare sau participări la diverse evenimente științifice. De asemenea, UAIC face parte din consorțiul Consorţiul Universităţilor din Republica Moldova-România-Ucraina (CUMRU), în care este parteneră alături de Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici“ din Cernăuţi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Universitatea de Stat din Moldova.