Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a fost acordată noua Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior (Erasmus Charter For Higher Education), exercițiul financiar 2021-2027, în urma evaluării realizate de către Comisia Europeană în perioada mai – decembrie 2020. Candidatura UAIC pentru acest certificat de calitate a obținut punctajul maxim, respectiv 100 de puncte.

Carta Erasmus asigură, la nivel european, cadrul general de calitate pentru activitățile de cooperare europeană și internațională pe care o universitate le poate desfășura în cadrul Programului Erasmus. Carta conține Declarația de Politică Erasmus (Erasmus Policy Statement) și detaliază modul de implementare a principiilor fundamentale ale Programului Erasmus, pe care instituția se angajează să le respecte pe toată durata noului exercițiu financiar al Uniunii Europene.

Obținerea Cartei Erasmus este o condiție obligatorie pentru toate instituțiile de învățământ superior din țările participante la Program care intenționează să deruleze proiecte Erasmus, de mobilitate a studenților și personalului în scop educațional, de cooperare în materie de inovare și bune practici, de politici educaționale sau în domeniul sportului.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași participă la acțiunile Programului Erasmus din anul 1997, când acesta a fost lansat în România (în cadrul generației de program denumită Socrates-Erasmus), continuând apoi, din 2007, cu Programul de Învățare pe Parcursul Întregii Vieți (LLP-Erasmus) și cu Erasmus+ în perioada 2014-2020. În acești 23 de ani, UAIC a derulat proiecte în valoare totală de peste 30 de milioane de Euro, prin proiecte Erasmus de mobilitate academică, de cooperare, politici educaționale, Jean Monnet și Sport.