Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) scoate la concurs 13.010 locuri pentru admiterea din iulie 2024, cu 170 mai multe decât anul trecut, dintre care 8.162 de locuri la studii universitare de licență (cu 195 mai multe decât anul trecut), 4.565 de locuri la studii universitare de master și 283 de locuri la studii universitare de doctorat. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4.150 de locuri la buget și 4.012 locuri cu taxă. Dintre locurile la buget, 101 locuri sunt alocate pentru absolvenți de licee din mediul rural, 30 pentru etnici romi, 25 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială și 16 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități.

Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2359 de locuri fără taxă și 2206 locuri cu taxă. Candidații la admiterea pentru studii doctorale au la dispoziție 150 de locuri fără taxă și 133 de locuri cu taxă, la cele 14 școli doctorale ale UAIC.

Înscrierile la studii de licență și master vor avea loc în perioada 15-20 iulie 2024 și se vor face atât la sediul Universității, cât și online, pe platforma eadmitere.uaic.ro. Pe aceeași platformă se pot face și preînscrieri, până la data de 14 iulie 2024. Preînscrierea oferă candidaților oportunitatea de a se familiariza din timp cu procesul de admitere și elimină necesitatea deplasării până la sediul UAIC pentru depunerea documentelor. Pentru studii doctorale, înscrierile vor avea loc în două sesiuni: 18-19 iulie și 9-13 septembrie 2024.

La admiterea 2024, candidații au la dispoziție 212 programe de studii, dintre care 89 la studii de licență și 123 la studii de master. Oferta de anul acesta cuprinde 2 specializări noi, la studii de master: Alimentație și Sport (Facultatea de Chimie) și Fizică aplicată în tehnologii smart și comunicații (Facultatea de Fizică).

Dintre cele 15 facultăți ale UAIC, opt vor face admiterea pentru studii de licență exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. La patru facultăți (Drept, Educație Fizică și Sport, Informatică și Teologie Ortodoxă) se vor susține probe scrise, a căror pondere variază între 40 și 60% din media de admitere, iar trei facultăți (Geografie și Geologie, Informatică și Matematică) vor lua în calcul și nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat. În funcție de facultatea aleasă, candidații vor susține și probe eliminatorii de aptitudini (Psihologie și Științe ale Educației, Teologie Ortodoxă) sau probe sportive (Educație Fizică și Sport). Admiterea la studii de master se va face, la majoritatea facultăților UAIC, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40%.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 30 de specializări în limbi străine, 7 la studii de licență și 23 la studii de master.

Candidații la admiterea 2024 au la dispoziție și 9 programe de studii la extensiile UAIC din Focșani și Botoșani. La extensia din Focșani, oferta de studii cuprinde șapte specializări (trei la studii de licență și patru la studii de master), în timp ce extensia din Botoșani oferă două specializări, ambele la studii de licență.

Laureații olimpiadelor școlare și ai concursurilor naționale și internaționale au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere. Detalii sunt disponibile aici: https://admitere.uaic.ro/admitere-licenta/lista-olimpiadelor-scolare/

Oferta de admitere pentru românii de pretutindeni cuprinde 1179 de locuri, cu 175 mai multe decât anul trecut, dintre care 699 de locuri pentru studiile universitare de licență (550 de locuri fără taxă și 149 de locuri cu taxă) și 480 de locuri pentru studiile universitare de master (259 de locuri fără taxă și 221 de locuri cu taxă).

Cetățenii din Republica Moldova pot studia și la extensiile UAIC din Bălți și Chișinău, unde sunt disponibile șase programe la studii de licență și patru programe la studii de master. Înscrierile se fac la sediile extensiilor, respectiv Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin 28, bloc 4, Aula 408) și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Facultatea de Kinetoterapie (str. Andrei Doga nr. 22), sau online pe platforma eadmitere.uaic.ro.

În perioada 11 iulie – 2 august, UAIC va pune la dispoziția candidaților la admitere un call-center care va oferi informații privind oferta educațională, suport privind înscrierea și confirmarea locului. Call-center-ul va funcționa de luni până sâmbătă în intervalul orar 9.00 – 19.00 iar duminica în intervalul orar 9.00 – 14.00.

Mai multe informații despre admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt publicate pe site-ul admitere.uaic.ro.