Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis acordarea din veniturile proprii a unui supliment financiar studenților Erasmus ce vor beneficia de mobilități de studiu sau practică în perioada următoare.

Pe lângă bursa lunară Erasmus, ce variază în funcție de țara gazdă între 470 și 520 Euro pentru mobilitățile de studiu, respectiv între 670 și 720 Euro pentru mobilitățile de practică, fiecare student Erasmus care va pleca în mobilitate în perioada următoare va primi o bursă suplimentară în valoare de 100 de euro. UAIC sprijină astfel continuarea desfășurării mobilităților Erasmus în contextul pandemiei de Covid-19, când deplasările internaționale sunt condiționate de teste costisitoare pentru studenți.

În prezent, mobilitățile studențești Erasmus se pot desfășura în format fizic, online sau mixt, în funcție de decizia instituției partenere și de evoluția pandemiei la nivel internațional. Suplimentul financiar va fi acordat studenților Erasmus care vor desfășura mobilitatea de studiu sau practică fie în format fizic, fie în format mixt, sprijinind astfel studenții să acopere cheltuielile suplimentare legate de deplasarea internațională.

În sprijinul studenților care beneficiază de mobilități Erasmus în această perioadă a venit și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), prin publicarea online a ghidului „Student Erasmus în vreme de pandemie”. Acesta prezintă condițiile în care se vor derula mobilitățile și alte informații cu privire la modul de desfășurare al acestora în contextul actual.

Selecțiile Erasmus pentru mobilități de studiu și practică sunt în desfășurare la toate facultățile UAIC, studenții urmând să înceapă mobilitatea la o instituție parteneră a UAIC în cursul anului academic viitor (în cazul mobilităților de studiu), respectiv în următoarele luni (în cazul mobilităților de practică).