Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut o finanțare de peste 2 milioane de lei la competiția FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) 2020, organizată de Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. Toate cele șase proiecte propuse de UAIC au primit finanțare: „Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!”, „Dezvoltarea internaționalizării prin cercetare și parteneriate strategice 4 (VINCIT 4)”, „Diversificarea resurselor vegetale caracteristice unor regiuni biogeografice pentru valorificare sustenabilă și educație ecologică în Grădina Botanică din Iași (DiversIS)”, „Antreprenoriat studențesc pentru o economie competitivă,  ANTREPRENOR-STUD”, „Îmbunătățirea calității activității didactice prin perfecționarea în domeniul științelor juridice a cadrelor didactice de la facultățile fără profil juridic din UAIC Iași (PERFECT-JURID-UAIC)” și „Platformă informatică pentru diseminarea și raportarea rezultatelor cercetării în  activitățile de excelență în cercetare în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”.

„Universitatea noastră rămâne consecventă în valorificarea tuturor oportunităților de finanțare pentru implementarea de proiecte care să creeze valoare adăugată în comunitatea academică. Ne bucurăm că toate cele șase proiecte depuse la competiția FDI 2020 au fost aprobate și că suma obținută de UAIC crește de la un an la altul”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rector al UAIC.

Competiția de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat – FDI 2020 s-a desfășurat în perioada 3 februarie – 24 martie 2020. Suma maximă care putea fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect a fost de 400.000 lei, cu următoarele excepții: domeniul 3 (doar pentru grădini botanice) – 600.000 lei și domeniul 4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) – 250.000 lei. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut, prin cele 6 proiecte aprobate, suma de 2.089.000 lei, cea mai mare de până acum.

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România, finanțate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior. În acest sens, FDI urmărește finanțarea proiectelor de dezvoltare realizate de universități care se încadrează în 6 domenii strategice:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.