Nicu Sprâncean, student la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a câștigat a VIII-a ediţie a Concursului „Costin Murgescu” pentru cercetare în economie, organizat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Concursul „Costin Murgescu” pentru cercetare în economie este destinat studenţilor români, masteranzi și doctoranzi, înscriși la o universitate din România sau din străinătate, la diferite specializări (științe economice, sociale, politice sau științe exacte). Concursul dorește să ofere o șansă de afirmare tinerilor români care cercetează evoluțiile socio-economice si politice contemporane și să îi promoveze în rândul specialiștilor de valoare. În spiritul ideilor lui Costin Murgescu (economist, avocat, jurnalist, cercetător, diplomat, autor al mai multor lucrări printre care și „Mersul ideilor economice la români”), organizatorii doresc să provoace tinerii masteranzi și doctoranzi să dezvolte o gândire largă, cuprinzătoare a fenomenelor socio-economice și politice actuale.

Nicu Sprâncean a câștigat marele premiu al Concursului „Costin Murgescu”, în valoare de 3000 de Euro, cu lucrarea „Cyclical Behavior of Systemic Distress in the Banking Sector: An Empirical Investigation”. La ediția de anul acesta s-au acordat și două mențiuni, în valoare de câte 500 de Euro. Mențiunile au fost obținute de Elena Madalina Zamfir și Marian Fernando Stoica, studenți ai Academiei de Studii Economice din București. Evaluarea lucrărilor a avut în vedere noutatea și originalitatea temei sau a perspectivei abordate, dar a pus accent și pe calitatea argumentației și stilul redactării.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) a fost înfiinţat în 1996, fiind singura schemă de garantare a depozitelor din România. Din toamna anului 2011 s-au lărgit atribuțiie FGDB, care poate interveni în aplicarea măsurilor de restructurare bancară în cazul în care Banca Națională a României ar hotărî aplicarea acestora. Măsurile de restructurare bancară fac parte din preocupările de asigurare a stabilității financiare a sistemului bancar românesc și din acordul României cu Fondul Monetar Internațional.