Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași achiziționează prin cumpărare directă material săditor, conform specificațiilor tehnice și termenelor de depunere a ofertelor, detaliate în solicitarea de ofertă atașată:

Solicitare oferte de pret material saditor

Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail: daniela.brighiu@uaic.ro

Erata: termenul de depunere a ofertelor se prelungeste pana la data de 20.03.2020 ora 13:30.