Contact

Șef Serviciu – Andrei-Bedros AGOP-FORNA
Telefon: 0232201102 interior 2062
E-mail: andrei.agop@uaic.ro

Administrator Financiar – Andreea MAXIM
Telefon: 0232201102 interior 1062
E-mail: andreea.maxim@uaic.ro

Program Restaurant

 • Luni – duminică, 13.00-20.00

Prezentare

Scurt istoric

Casa Universitarilor din Iaşi (Casa Canta) este o clădire de patrimoniu construită în jurul anului 1800 de Iordache Cantacuzino. Clădirea a fost refăcută de fiul acestuia, logofătul Nicolae Canta, iar din anul 1947 intră în administrarea Universității, având destinaţia de cantină – restaurant pentru profesorii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Începând cu 17 ianuarie 1951, Casa Universitarilor este proprietatea UAIC. Mai apoi, în anul 1998, o societate comercială obține un Ordin al M.E.N. prin care se stabilea un nou statut pentru organizarea şi funcţionarea Casei Universitarilor și îi permite acestei societăți să desfășoare activităţi de producere şi comercializare a mărfurilor alimentare, tip restaurant şi prestări de servicii. După aproape 17 ani, la data de 16 aprilie 2015, UAIC, proprietarul de drept al Casei Universitarilor, a redobândit posesia imobilului, care a rămas închis din cauza stării avansate de degradare.

În 2016, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început demersurile pentru valorificarea Casei Universitarilor, prin obținerea Certificatului de Urbanism nr. 988 pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare, refuncționalizare și modernizare”. Ulterior, în septembrie 2017, s-a semnat contractul de servicii proiectare și asistență tehnică, onorat din venituri proprii ale Universității. În septembrie 2018, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut Autorizația de Construire nr. 990. Contractul de executare a lucrărilor a fost semnat la data de 1 noiembrie 2019, iar pe 21 noiembrie 2019 au demarat lucrările. La data de 21 octombrie 2022, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a recepționat lucrările de reabilitare, refuncționalizare și modernizare a Casei Universitarilor, imobil care este și monument istoric. Lucrările, care au durat aproape trei ani, au constat în restaurarea integrală atât a clădirii principale, cât și a anexelor, grădinii și pivniței.

Casa Universitarilor astăzi

În data de 15 decembrie 2022 a avut loc inaugurarea Casei Universitarilor, după finalizarea lucrărilor de reabilitare, refuncționalizare și modernizare a imobilului.

Imobilul are parter și un etaj și cuprinde săli de conferințe, un restaurant, hrubele și terasa.

La etaj sunt disponibile 4 săli unde pot fi organizate evenimente culturale și științifice, în baza unei cereri aprobată de Biroul Executiv al Consiliului de Administrație :

 • Sala „Ion Simionescu” (sală de conferințe cu o capacitate de 80 de locuri invitați și 4 locuri la masa de prezidiu)
 • Sala „Vespasian Pella” (sală de conferințe cu o capacitate de 20 de locuri)
 • Sala „Irineu Mihălcescu” (sală de seminar cu o capacitate de 14 locuri invitați și 1 loc la pupitru)
 • Sala „Vasile Arvinte” (sală de seminar cu două spații, cu o capacitate de 12 locuri invitați și 1 loc la pupitru (în primul spațiu) și 7 locuri (în al doilea spațiu)

În spațiul de la parter este amenajat un restaurant cu o capacitate totală de 76 de locuri, unde membrii comunității academice din cadrul UAIC pot lua masa zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 13.00-20.00.

 • Sala principală – 30 de locuri
 • Separeu 1 – 8 locuri
 • Separeu 2 – 12 locuri
 • Separeu 3 – 8 locuri
 • Separeu 4 – 6 locuri
 • Separeu 5 (bar) – 12 locuri

Hrubele – capacitate 38 de locuri

Terasa – capacitate 100 de locuri

Galerie foto