Contact

Director interimar: Andreea STRUGARIU
E-mail: andreea.strugariu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1077

Prezentare

Direcția Cămine și Cantine s-a înființat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, nr. 9 din data de 28 iunie 2018, având în vedere necesitatea consolidării capacității administrative și dezvoltarea serviciilor oferite studenților.

Direcția Cămine și Cantine este în subordinea Direcției Generale Administrative.

Din structura Direcției Cămine și Cantine fac parte: