Direcția Cămine și Cantine s-a înființat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, nr. 9 din data de 28 iunie 2018, având în vedere necesitatea consolidării capacității administrative și dezvoltarea serviciilor oferite studenților.

Direcția Cămine și Cantine este în subordinea Direcției  Generale Administrative.

Director interimar: Andreea STRUGARIU
E-mail: andreea.strugariu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1077

Din structura Direcției Cămine și Cantine fac parte: