Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014

Granturile SEE și Norvegiene 2009-20142016-12-27T10:07:56+00:00

acthoriz-logo

”Acțiuni transnaționale de sprijin a participării cu succes în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare al UE ORIZONT 2020 – actHORIZ”

Obiectivul proiectului

Creșterea cooperării între România și Regatul Norvegia prin acțiuni comune de sprijin a participării cu succes în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene ORIZONT  2020.

Beneficiar proiect: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Grup țintă: personalul din organizațiile de cercetare din Regiunea de NE

Activitățile proiectului:

1.Organizarea și derularea la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza„ din Iași a 2 seminarii regionale în domeniul managementului proiectelor Orizont 2020  (A2)

Seminarul 1. „Cum să scrii un proiect Orizont 2020 de succes”
10-11 octombrie 2016 în Sala Senatului, corp A, etaj 2, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza„ din Iași