1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea
  • Stud. Marian Ionuţ Hariuc
  • Stud. Daniel Dumitru Badea
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar şi asistent universitar, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2017-2018 (19 februarie 2018).
 2. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar şi şef de lucrări, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2017-2018 (19 februarie 2018).
 3. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar universitar, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2017-2018 (19 februarie 2018).
 4. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de asistent de cercetare științific, cercetător științific şi cercetător ştiinţific III, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2017-2018 (19 februarie 2018).
 5. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător științific I şi cercetător ştiinţific II, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2017-2018 (19 februarie 2018).
 6. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător ştiinţific III, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2017-2018 (19 februarie 2018).
 7. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de cercetător ştiinţific II, perioadă nedeterminată,, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform Anexei. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2017-2018 (19 februarie 2018).
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării domnului prof. univ. dr. Lucian Leuştean a recomandării necesare participării la concursul pentru ocuparea postului de Director General la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” din Iași.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării domnului conf. univ. dr. Ioan Milică a recomandării necesare participării la concursul pentru ocuparea postului de Director General la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” din Iași.
 10. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi domnului Prof. univ. dr. Ricardo Garcia Mira de la Universitatea Coruña din Spania.
 11. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare şi a cuantumului alocaţiei de hrană pentru anul şcolar 2018 – 2019 de la Şcoala şi Gradiniţa „Junior” după cum urmează:

Şcoala “Junior”

 • 750 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii angajaţilor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 1200 lei – taxa de şcolarizare pentru elevii din afara Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 12 lei/zi – alocaţia de hrană.

Grădiniţa “Junior”

 • 700 lei – taxa de şcolarizare pentru copiii angajaţilor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 1150 lei – taxa de şcolarizare pentru copiii din afara Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • 12 lei/zi – alocaţia de hrană.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Loredana Ruxandra Diaconu-Gherasim, în domeniul Psihologie, la Școala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Munteanu Andreea – Violeta, absolventă a Facultății de Fizică din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea Fizică, forma de învăţământ cu frecvenţă, promoția 2015 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Fizică, în sesiunea februarie 2018.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Markus Robert Mircea, absolvent al Facultății de Drept, specializarea Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă, promoția 2016, la Universitatea „Danubius” din Galaţi, în sesiunea februarie 2018.
 4. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei prof. univ. dr. Carmen Mihaela Creţu, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul universitar 2017-2018.
 5. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lect. univ. dr. Elena Seghedin, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul universitar 2017-2018.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
 7. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Matematică.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Drept.
 10. Hotărâre cu privire la aprobarea Actului Adiţional nr. 1 din data de 01.02.2018 la Regulamentul Intern privind drepturile şi obligaţiile personalului, prin care se modifică conţinutul art. 49 alin. 1 al Regulamentului Intern privind drepturile şi obligaţiile personalului cu introducerea Hotărârii Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie nr. 1 din 21.12.2017.
 11. Hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer ca entitate autonomă financiar, fără personalitate juridică, subordonat din punct de vedere academic Facultăţii de Informatică şi din punct de vedere administrativ Consiliului de Administraţie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer.