1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează
  Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel Istrate

   Membri:-Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea

      – Stud. Marian Ionuţ Hariuc

    – Stud. Daniel Dumitru Badea

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii domnului prof. univ. dr. Alexandru – Florin Platon, membru al Senatului, pentru ședința din data de 19 iulie 2018, cu domnul conf. univ. dr. Vasile Cotiugă, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii domnului prof. univ. dr. George-Virgil Bondor, membru al Senatului, pentru ședința din data de 19 iulie 2018, cu doamna prof. univ. dr. Daniela Şoitu, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar – perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului I a anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de lector universitar şi şef lucrări – perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018. Numirea pe post va fi începând cu prima zi a semestrului I a anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferențiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018. Numirea pe post se va face începând cu prima zi a semestrului I a anului universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de Asistent de cercetare științific şi Cercetător științific, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 septembrie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare de Cercetător științific III – perioadă nedeterminată scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 septembrie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2018-2019, domnului prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, C. Academia Română, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice.

 

 1. Hotărâre prin care nu se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Ovidiu Cârjă de la Facultatea de Matematică referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2018-2019, domnului prof. univ. dr. Dan Cristea, C. Academia Română, de la Facultatea de Informatică.

 

 1. Hotărâre prin care nu se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Gheorghe Iacob de la Facultatea de Istorie referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre prin care nu se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Eugen Munteanu de la Facultatea de Litere referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre prin care nu se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Dumitru Oprea de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor referitoare la menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul universitar 2018-2019.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele anului   universitar, următoarelor persoane care vor împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2018 – 2019:

 • univ. dr. habil. Costică Moroşanu – Facultatea de Matematică;
 • univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea lansării spre dezbatere publică a Cartei Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a procedurii pentru transmiterea de propuneri privind proiectul acesteia, conform anexelor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere şi administrative ale universităţii.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării art. 1 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care va avea următorul cuprins:

Art. 1 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi acordă studenţilor înmatriculaţi la studiile de licenţă şi master, forma cu frecvenţă, precum şi studenţilor înmatriculaţi la studiile de doctorat, forma cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, burse pentru performanţele academice şi alte forme de sprijin material.

19. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri cu bursă UAIC pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2018.

20. Hotărâre cu privire la  aprobarea repartizării numărului de locuri cu taxă pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2018.

21. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor de acordare a titlului de Profesor de Onoare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași domnului Prof. univ. dr. Luis Palma Martos de la Universitatea din Sevilla şi a Comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componenţă:

Președinte: Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:

 • Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Preşedinte al Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Dinu Airinei, Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Ovidiu Stoica, Director al Departamentului de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Conf. univ. dr. Bogdan Zugravu, Prodecan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

22.  Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific I, număr post 2, cod funcţie AFCS20001, aflat în statul de funcțiuni al proiectului PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0759, Etnoarheologia sării în spaţiul intracarpatic al României, acronim ETHNOSALRO3, contract de finanţare nr. 151/2017.

23.  Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific I, număr post 3, cod funcţie AFCS20001, aflat în statul de funcțiuni al proiectului PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0759, Etnoarheologia sării în spaţiul intracarpatic al României, acronim ETHNOSALRO3, contract de finanţare nr. 151/2017.

 

24.  Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific III, poziţia 3, perioadă determinată, aflat în statul de funcțiuni al proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-0259, Ierarhie şi analogie: o cercetare metafizico-teologică, contract de finanțare nr. 68/2018.

25.  Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare ştiinţific, poziţia 3, perioadă determinată, aflat în statul de funcțiuni al proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, acronim PATCULT#RO, contract de finanțare nr. 52PCCDI/2018.

26.  Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare ştiinţific, poziţia 5, perioadă determinată, aflat în statul de funcțiuni al proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-2314, Analiza matematică a sistemelor mecanice neliniare, contract de finanțare nr. 69/2018.

27.  Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, perioadă determinată, aflat în statul de funcțiuni al proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0245, acronim SUSTENVPRO, contract de finanțare nr. 26PCCDI/2018.

28. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a codurilor ocupaţionale aferente programelor de masterat din cadrul Facultăţii de Biologie.

29.  Hotărâre prin care nu se aprobă taxa de fotografiere în cuantum de 150 lei/oră pentru evenimentele care se desfășoară în Sala Pașilor Pierduți.

30. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a doamnei conf. univ. dr. Crișan Gloria Cerasela, în domeniul Informatică, la Școala Doctorală de Informatică.

31. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor din Facultatea de Litere pentru studiile de licenţă şi masterat.

32. Hotărâre cu privire la aprobarea unor regulamente ale Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, după cum urmează:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea departamentelor din Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Regulamentul privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi master;
 • Instrucţiuni de aplicare a Regulamentului privind activitatea profesionala a studenţilor din ciclul de studii universitare de licenţă la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.

33. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Informatică

34. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Dezvoltare Personală şi Formare Profesională, Iaşi.

35. Hotărâre cu privire la aprobarea unor regulamente ale Facultății de Matematică, după cum urmează:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Matematică;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Matematică;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Matematică;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Cercetare științifică al Facultăţii de Matematică.