1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Aurel Pui
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Cezar Honceriu
  • Stud. Marian Ionuţ Hariuc
  • Stud. Nicolae Hilohi

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii unor membri ai Senatului, pentru ședința din data de 27 septembrie 2018, cu persoane care au candidat şi au obţinut cele mai multe voturi de la aceleaşi structuri, conform articolului 4, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului, după cum urmează:
 • Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – va fi înlocuit de conf. univ. dr. Veronica Popescu, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;
 • Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Facultatea de Fizică – va fi înlocuit de lect. univ. dr. Ionuţ Cristian Topală, Facultatea de Fizică;
 • Conf. univ. dr. Dan Cristian Lesenciuc, Facultatea de Geografie şi Geologie – va fi înlocuit de lect. univ. dr. Oana Stoleriu, Facultatea de Geografie şi Geologie;
 • Prof. univ. dr. Ovidiu Cârjă, Facultatea de Matematică – va fi înlocuit de prof. univ. dr. Sebastian Aniţa, Facultatea de Matematică.

                                            

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții ale personalului didactic, pentru anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studii universitare de licență, master și doctorat, elaborate de facultăți, departamente și școli doctorale, pentru anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților / departamentelor / şcolilor doctorale de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 pentru studiile universitare de licență şi de master şi programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții ale personalului de cercetare, pentru anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus doamnei prof. univ. dr. Zenovia Olteanu din cadrul Facultăţii de Biologie.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următorilor profesori din cadrul Facultăţii de Istorie:
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob;
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti;
 • Prof. univ. dr. Mihai Cojocariu.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următorilor profesori din cadrul Facultăţii de Matematică:
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Aniculăesei;
 • Prof. univ. dr. Ovidiu Cârjă;
 • Prof. univ. dr. Constantin Zălinescu, M.C. Academia Română.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus următorilor profesori din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei:
 • Prof. univ. dr. Liviu Antonesei;
 • Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu;
 • Prof. univ. dr. Eugen-Corneliu Hăvârneanu;
 • Prof. univ. dr. Iolanda Tobolcea.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare ştiinţifică, ½ normă, perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.1-TE-2016-2314, acronim MNSA, contract de finanțare nr. 69/02.05.2018. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 octombrie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare ştiinţifică, perioadă determinată, de către domnul Bursuc Ioan – Ciprian, post scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, acronim PATCULT#RO, contract de finanțare nr. 52PCCDI/2018. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 octombrie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea verificării respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător ştiinţific, cu trei fracţiuni de normă, perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0245, acronim SUSTENVPRO, contract de finanțare nr. 26PCCDI/2018. Numirea pe post se va face începând cu data de 1 octombrie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetător cu experienţă – CS III, cercetător postdoctoral – CS, doctorand, masterand, poziţiile 9, 10, 11, 12, 13 din cadrul Centrului de Studii Europene, Facultatea de Drept.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei speciale a Senatului Universitar, cu caracter temporar, pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie prin înlocuirea domnului prof. univ. dr. Marius Durea cu domnul conf. univ. dr. Ştefan Ciobâcă de la Facultatea de Informatică. Noua componență a Comisiei speciale a Senatului Universitar, cu caracter temporar, pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie este următoarea:
 • Președinte:
  • conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Facultatea de Drept;
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Lucica CIFOR, Facultatea de Litere;
  • conf. univ. dr. Ştefan Ciobâcă, Facultatea de Informatică;
  • prof. univ. dr. Liviu George MAHA, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
  • conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
  • conf. univ. dr. pr. Dan SANDU, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
  • ec. Costel PALADE, Director General Administrativ;
  • ec. Marina SÂRBU, Director Resurse Umane;
  • Loredana GIOSAN, Consilier Juridic;
  • Adm. financiar Ligia BOCA, Departamentul de Asigurarea Calității;
  • Stud. Tudor Mugurel AURSULESEI, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolului 11 alin. (6) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice, după cum urmează:

 

Art. 11. alin (6). Pentru buna desfăşurare a activităţii, cadrul didactic universitar – metodician/îndrumător de practică, va putea îndruma un număr de maximum 20 de studenţi (2 grupe). Normarea activităţii se va face în statul de funcţii, conform reglementărilor în vigoare. În statele de funcţii, grupele de practică vor fi formate pe baza numărului de studenţi care au parcurs şi promovat disciplinele incluse în planul de învăţământ al modulului de profesionalizare didactică, la care se adaugă studenţii înscrişi la modulul pedagogic care au finalizat un stagiu Erasmus.

 

Art. 11. Alin (6.1) Prin excepţie, începând cu anul universitar în curs, grupele de practică pot avea în componenţă şi studenţi care au una sau două discipline nepromovate, discipline care sunt incluse în planul de învăţământ al modulului de profesionalizare didactică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Cartei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, doamnei lect. univ. dr. Paula Andreea Onofrei, de la Facultatea de Informatică, în anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, doamnei lect. univ. dr. Mirela Goanţă, de la Facultatea de Chimie, în anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, domnului lect. univ. dr. Horia Costin Chiriac, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, în anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti, doamnei prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei prof. univ. dr. Carmen Mihaela Creţu, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul universitar 2018-2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lect. univ. dr. Elena Seghedin, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul universitar 2018-2019.

 

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Geoştiinţe a următoarelor cadre didactice:

 

 • Conf. univ. dr. Iuliana Gabriela Breabăn – în domeniul Știința mediului;
 • C. S. I. dr. Mariana Neamţu – în domeniul Știința mediului.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământul universitar, până la finele semestrului I al anului universitar 2018-2019, doamnei univ. dr. Magda Ciopraga de la Facultatea de Litere, care va împlini vârsta legală de pensionare în cursul anului academic 2018 – 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea taxei de şcolarizare în cuantum de 500 de lei pentru cursanţii înscrişi la cursul de formare continuă Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care se va desfăşura prin Centrul de Formare Continuă în domeniul Chimie, Ştiinţa Mediului şi Sănătate şi Securitate în muncă din cadrul Facultăţii de Chimie. Taxa de şcolarizare va fi achitată de către cursanţi la orice filială BRD din ţară, cu codificarea pentru încasare: taxă formare profesională. Taxele vor fi evidenţiate în zona facultăţii, într-un purtător distinct.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de alcătuire a Laudatio pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi domnului prof. univ. dr. Ricardo Garcia Mira de la Universitatea Coruña din Spania, după cum urmează:

Președinte:      Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

 

Membri:          Prof. univ. dr. Eugen Corneliu Hăvârneanu, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Prof. univ. dr. Daniel David, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Prof. univ. dr. Dragoş Iliescu, Universitatea din Bucureşti;

Conf. univ. dr. Ştefan Boncu, Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului conf. univ. habil. dr. Mircea Dan Mitroiu în funcţia de Director al Departamentului de Cercetare din cadrul Facultăţii de Biologie, începând cu data de 1 octombrie 2018.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea doamnei conf. univ. dr. Naela Costică în calitate de membru în Consiliul Facultăţii de Biologie, începând cu data de 1 octombrie 2018.