Miercuri, 9 octombrie 2019, au început înscrierile pentru selecția beneficiarilor de burse doctorale și postdoctorale acordate în cadrul proiectului cu titlul „Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii” (POCU/380/6/13/123623), derulat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București și cu doi parteneri privați, selectați în urma unei proceduri care a respectat principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice, derulate în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Camera de Comerț și Industrie a Județului Iași și SC Danke Consulting SRL Iași.

Cu un buget total de 6.877.908,86 lei, proiectul își propune crearea unui cadru favorabil inserției pe piața muncii a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă, prin acordarea de sprijin financiar și prin dobândirea de competențe antreprenoriale și transversale. Grupul țintă eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai cetățeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reședința în România (cu excepția Regiunii București-Ilfov), care urmează programe doctorale sau postdoctorale subvenționate de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite, și care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.

Prin acest proiect, 120 doctoranzi și 40 cercetători postdoctorat din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor beneficia de burse lunare pe perioada derulării programelor antreprenoriale personalizate pe domenii de specializare inteligentă și vor avea posibilitatea de a accesa oportunitățile de finanțare a unor stagii naționale și internaționale, publicării de articole în jurnale de specialitate, participării la conferințe și alte manifestări științifice, derulării unor stagii practice (internship-uri) în laboratoare/centre de cercetare și companii (potențiali angajatori), participării la sesiuni de consiliere și orientare profesională etc.

Informații suplimentare pot fi obținute de pe pagina web a Biroului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de la școlile doctorale și de la echipa de implementare a proiectului, coordonată de managerul proiectului, prof.univ.dr. Liviu-George Maha (mlg@uaic.ro).