Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi2016-10-12T15:28:06+00:00

Contact

Telefon: 0232 22 2513
Adresa: Şos. Iași-Ciurea nr. km 5, Iași,

Director
Conf.univ.dr.  Costică MIHAI
Telefon: 0232 20 1446

E-mail: ticu@uaic.ro

Prezentare

Înfiinţată în anul 1961, Staţiunea de Cercetări Piscicole Podu Iloaiei este cea mai veche unitate de profil din Moldova şi se găseşte pe acest amplasament începând cu anul 1985.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi este amplasată în partea de sud a Municipiului Iaşi, în zona Combinatului de Utilaj Greu, pe şoseaua Iaşi-Ciurea, în aval de barajul lacului de acumulare Iezăreni.

1_Contact si scurta prezentareProfilul staţiunii este ştiinţifico-didactic, cu cercetări fundamentale şi aplicative pe linia conservării calităţii mediului acvatic din amenajările piscicole şi apele publice, modernizării tehnologiilor piscicole şi elaborării de reţete performante de furaje pentru peşti. Staţiunea întreţine relaţii ştiinţifice de colaborare şi parteneriat cu unităţi de profil din Ungaria, Italia, Franţa, Republica Moldova ş.a.

Baza materială a staţiunii cuprinde: laboratoarele de cercetări (hidrochimie, hidrobiologie, tehnologii piscicole, nutriţie, selecţie şi ameliorare, pescuit), bibliotecă, staţia de reproducere artificială a peştilor (2800 m2), instalaţia de fabricare a hranei concentrate pentru peşti; anexe şi spaţii gospodăreşti şi o biobază piscicolă alcătuită din şase heleşteie, populate cu efective piscicole din 15 specii indigene şi aclimatizate.

<