Centrul de Studii Europene

Centrul de Studii Europene 2017-11-02T13:56:04+00:00

Contact

Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iași – 700505, Romania (Corp I)
Telefon:  0232.20 1318
Fax: 0232 20 1818
E-mail: studeur@uaic.ro
Website: http://www.cse.uaic.ro

Director: prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Telefon: 0232 20 1376
E-mail: gcpas@uaic.ro

Număr de cadre didactice titulare: 7

Prezentare 

Centrul de Studii Europene este departament interdisciplinar în cadrul Facultății de Drept, constituit pentru organizarea de programe de educație și cercetare în domenii asociate Studiilor europene și Dezvoltării regionale, în colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost înființat în anul 2000, ca rezultat al participării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la proiectul PHARE RO 9706-01-02 „Înființarea de Centre de Excelență în Studii Europene”, coordonat de Institutul European din România.

Centrul funcționează ca departament inter-facultăți, asociind resurse din domenii diferite ale studiilor europene și dezvoltării regionale (economie, drept, istorie, științe politice și administrative, geografie, dezvoltare regională, altele) în realizarea unor programe specifice de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare.

CSE organizează programe de master și de formare continuă în studii europene și în dezvoltare regională, elaborează studii, strategii de dezvoltare locală și regională, cercetări în domeniul integrării și politicilor europene, cooperare transfrontalieră, dezvoltare regională. În cadrul departamentului sunt editate două reviste academice indexate în numeroase baze de date internaționale (Eastern Journal of European Studies și CES Working Papers) și coordonează o serie de publicații de carte de excelență în domeniul studiilor europene.

Prin deschiderea către mediul extern, CSE participă la programe naționale și internaționale de cercetare, mobilități (Erasmus, Jean Monnet), informare europeană, organizează evenimente adresate mediului academic și publicului larg. Prin proiectele derulate, CSE este integrat în rețeaua acțiunilor Jean Monnet începând cu anul 1993, coordonează din anul 2008 activitatea Centrului de Documentară Europeană (parte a Rețelei Europe Direct), iar din anul 2009 a devenit Centru de Excelență Jean Monnet. In anul 2012 Centrul de Studii Europene a primit Premiul de Excelenta pentru cercetare și formare în afaceri europene din partea Institutului European din Romania.

Departamente

  • Departament didactic (programe interdisciplinare de master, învățământ zi și cu frecvență redusă);
  • Departament cercetare (domenii: Economie și politici europene, Drept european, Științe politice și administrative, Dezvoltare regională, Politica europeană de vecinătate și cooperare transfrontalieră, altele);
  • Departament formare continuă (cursuri de perfecționare acreditate ANC/ CNFPA – recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației);
  • Departamentul de informare, documentare și proiecte europene (servicii de informare și documentare despre UE).

Programele educaționale derulate:

 

Personal

Centrul de Documentare Europeană
Coordonator: Ciprian ALUPULUI
Telefon: 0232 20 1102 interior  2435
E-mail: cde@uaic.ro
Secretariat

Secretariat ZI: Cristina JITĂREANU
Telefon: 0232 20 1318
E-mail: studeur@uaic.ro

Secretariat FR / programe de formare continuă: Răzvan BALAN
Telefon: 0232 20 1102 interior 2436
E-mail: infocse@uaic.ro

Administrativ
Administrator financiar: Daniel MEREUTĂ
Telefon: 0232 20 1102 interior 2435
E-mail: cseadmin@uaic.ro

 Program de lucru cu publicul

  • Luni – Miercuri: 10.00 – 12.00
  • Joi – Vineri: 14.00 – 16.00