PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD

Subprogramul 1.1 Resurse umane

Proiecte TE finalizate in anul 2022 (.pdf)

Nr.
crt

Facultatea

Nr.
Proiect

Cod

Titlu

Perioada

Director Proiect

1 Chimie TE 6/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-2037 Producerea hidrogenului și tratarea avansată a apei utilizândfotocatalizatori inovativi cu heterostructuri 3D 01/09/2020-31/08/2022 BORHAN
Adrian Iulian
2 FEAA TE 154/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0229 Cultura de tip plată în numerar: o analiză a economiei informale dinperspectiva cererii 01/11/2020-31/10/2022 HORODNIC
Ioana Alexandra
3 FEAA TE 176/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-1642 Îmbunătățirea calității auditului fi nanicar din România cu ajutorullogicii fuzzy 01/11/2020-31/10/2022 ROBU
Ioan-Bogdan
4 Filosofie si Stiinte Sociale TE 129/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0610 Cunoastere, vointa, libertate. Despre opacitatea epistemica a sufletului la Nicolas Malebranche si consecintele acesteia inperioada post-carteziana 01/12/2020-30/11/2022 MOISUC
Cristian Petruţ
5 Fizica TE 84 /2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-1929 O nouă paradigmă în proiectarea materialelor electroceramice:controlul defectelor de sarcină 10/10/2020-09/10/2022 PADURARIU
Leontin
6 Fizica TE 18 /2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0037 Detecţia multiplă şi ultra-senzitivă a fragmentelor scurte de acizinucleici, utilizând nanoparticule de aur şi nanopori proteici 01/09/2020-31/08/2022 MEREUTA
Loredana
7 Fizica TE 1/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-1689 Explorarea condițiilor critice ca un nou instrument pentru creștereaproprietățile electrocalorice ale ceramicelor fără plumb pe bază debariu 01/09/2020-30/11/2022 CURECHERIU
Lavinia-Petronela
8 Geografie si Geologie TE 149/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0286 Vulnerabilitatea resurselor de apă din subteran din Podișul Moldovei la schimbările climatice 01/11/2020-31/10/2022 MINEA
IONUT
9 Litere TE 54/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0721 Integrarea istoriei universale în cultura românească prin traduceri detexte istorice din limba germană la sfârşit de secolul al XVIII-lea şiînceput de secolul al XIX-lea 15/09/2020-30/11/2022 CHIRIAC
Alexandra
10 Matematica TE 8/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0348 Calcul variațional și tehnici numerice în mecanica solidului 01/09/2020-31/08/2022 GHIBA
Ionel-Dumitrel
11 Psihologie TE 32/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-1699 Cum se realizează transformarea senzorial-motrică a informațieitactile pentru acțiunile naturalistice cu un scop precis? 01/09/2020-30/11/2022 JURAVLE
Georgiana
12 ICI-Departamentul de Științe Socio-Umane TE 160/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517 Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpus digital prelucrat și aliniat 01/11/2020-31/10/2022 UNGUREANU
Mădălina-Andreea
13 ICI-Departamentul de Științe Socio-Umane TE 57/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0499 Războaie civile și propaganda aristocratică în Franța și Moldova însecolul al XVI-lea: o abordare comparativă 15/09/2020-14/09/2022 SALAVASTRU
Andrei Constantin
14 ICI-DSE-ARHEOINVEST TE 14/2020 PN-III-P1-1.1-TE-2019-2232 Modele de amplasare a locuirilor și evoluția organizării așezărilorumane în cultura eneolitică Cucuteni din nord-estul României 01/09/2020-31/08/2022 ASANDULESEI
Andrei