Mergeţi direct la:

Organizaţii, certificări, programe şi informaţii despre management de proiect
www.fdsc.ro
www.pontweb.ro
www.finantare.ro
www.caravanafs.ccina.ro
www.performancemanagement.ro
www.pmboulevard.com
www.pmforum.org
www.pmi.org (în special informaţiile referitoare la acreditarea internaţională în Managementul proiectelor Project Management Professional, PMP®)

Programe Operaţionale
AM pentru Programul Operational Regional
AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
AM pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
AM pentru Programul Operational Sectorial Mediu
AM pentru Programul Operational Sectorial Transport
AM pentru Programul National de Dezvoltare Rurala
Programele de Cooperare Teritoriala Europeana
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Linkuri utile din România
Guvernul României
Ministerul Economiei
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor
Portalul autoritatii de managemet pentru cadru de sprijin comunitar
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Ministerul Educatiei, Cercetãrii şi Inovării
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Ministerul Mediului
Ministerul Turismului
Ministerul IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Curtea de Conturi a Romaniei
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord Est
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest Oltenia
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 6 Nord Vest
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 Centru
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 8 Bucuresti Ilfov
Agentia Natională pentru protecţia mediului
Institutul European din Romania

Pagini oficiale ale Uniunii Europene
Pagina principală
Activităţi
Programele Naţionale de Reformă
Comisia Europeană
Comisia Europeană, Direcţii generale şi servicii
Direcţia Generală pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse
Direcţia Generală pentru Politică Regională
Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură
Reprezentanţa Comisiei Europene în România

UE: Servicii
O scurtă privire asupra Europei: Informaţii pentru cetăţeni
Pagina de internet a tinerilor
Europa ta (Cetăţeni)
Europa ta (Afaceri)
Editura Uniunii Europene (Biroul de publicaţii oficiale al Uniunii Europene
Achiziţii publice
PreLex – Monitorizarea procesului de luare a deciziilor între instituţii
Eur-lex – Acces la legislaţia Uniunii Europene
Scadplus – Sintezele legislaţiei europene
Cordis – Serviciul de informare al Comunităţii de cercetare şi dezvoltare
Eurostat

UE:Politici
Site-ul oficial al Fondului Social European
Ocupare, afaceri sociale şi egalitate de şanse
Educaţie şi formare
Oportunităţi de învăţare
Politica regională

Alte instituţii ale Uniunii Europene:
Parlamentul European
Consiliul Uniunii Europene
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
Comitetul Economic şi Social European
Curtea Europeană de Conturi
Comitetul Regiunilor
Avocatul Poporului
Banca Centrală Europeană

Fondurile structurale în statele membre
Irlanda http://www.ndp.ie
http://www.iro.ie
http://www.esf.ie
Lituania http://www.cpva.lt/index.php?-1183697787
http://www.esparama.lt/en/
http://www.lvpa.lt/
Grecia http://www.hellaskps.gr
http://www.3kps.gr/index_en.htm
Polonia http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/English
Spania http://www.igae.meh.es/Internet/Ingles/
Portugalia http://www.dgdr.pt/index.html
http://www.qca.pt/english/home/index.asp
Cehia http://www.mmr.cz/
http://www.mpo.cz
http://www.czechinvest.org
Slovacia http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php
Estonia http://www.fin.ee/?lang=en
Scotia http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/8392
Marea Britanie http://www.gos.gov.uk/goyh/eurofund/strucfunds0713/
http://www.lvstc.org.uk/
http://www.dti.gov.uk/administration/page13625.html
Letonia http://www.esfondi.lv/page.php?id=567
Malta http://www.ndp.gov.mt/

 

 

LEGISLAŢIE UTILĂ

 

DOCUMENTE UTILE